Renk seçin:


İbretli Kıssalar

7 Aralık 2016 - 0 yorum
Gazneli Mahmut, İslam’ı yaymak amacıyla Hindistan’a on sekiz sefer düzenlemişti. Bu seferlerin birinde oldukça şiddetli bir direnmeyle karşılaşmış, bu zor durumdan kurtulmak için Allah’a şöyle niyazda bulunmuştu: “Ey Rabbim! Sen yardım edensin. Bizlere yardım eyle. Şayet bu savaştan galip çıkarsam aldığım...
7 Aralık 2016 - 0 yorum
Ahmed-i Bîcân bir gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu. “Kardeşlerim! İnsanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyüğü, kalbi öldürmek, karartmaktır. Kalbin ölmesine kararmasına sebep de dünyayı sevmektir. Bir hadîs-i kutsîde buyruldu ki:”Ey Âdemoğlu! Kanâat et zengin...
7 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir zat, İbrahim bin Ethem’in yanına geldi ve: “Ey Eba İshak, ben günahkâr bir kişiyim. Bana bir vasiyette bulun ki o şekilde davranayım ve kendimi kurtarayım!” dedi. İbrahim bin Ethem ona şöyle dedi: “Ben sana bir kaç şey söyleyeceğim. Eğer...
7 Aralık 2016 - 0 yorum
Gencin birisi Kabe’de sürekli, – “Ey doğruların yardımcısı olan Allah’ım, Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah’ım, sana hamdü sena ederim,” diye dua ederdi. Bu durum herkesin dikkatini çeker. Birisi: – “Neden hep aynı duayı yapıyorsun, başka birşey bilmiyor musun?,” diye sorunca; O da...
7 Aralık 2016 - 0 yorum
Eski ümmetler içinde Bersisa isminde bir zat vardı. Tenha bir yere çekilmiş, gece-gündüz Allah-u Zülcelâl’e ibadet ederdi. Lanetli İblis bu adamı kandırmak için türlü hilelere başvurmuştu, ama kandıramamıştı. İblis düşündü, gerçi Bersisa, zahid ve âbid bir adamdı ama ilmi yoktu ve...
6 Aralık 2016 - 0 yorum
Hz. Süleyman’ın sarayına kuşluk vakti saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere, hayati bir mesele için Hz. Süleyman’la görüşeceğini söyler ve hemen huzura alınır. Hz. Süleyman (a.s) benzi sararmış, korkudan titreyen adama sorar: – Hayrola ne var? Neden böyle korku içindesin?  Derdin...
6 Aralık 2016 - 0 yorum
Fatih Sultan Mehmet Han çocukken çok yaramaz bir öğrenciydi. Ders esnasında yaptığı şımarıklıklarla Hocası Akşemseddin’i çileden çıkarırdı. Hocası kendisine kızdığı zaman hemen “Ben Padişahın oğluyum bana bir şey yapamazsın” deyip tehdit ediyordu. Padişaha şikâyet etmeyi edepsizlik sayan Akşemseddin, durumu II. Murat’a anlatamıyordu. Ancak gün...
6 Aralık 2016 - 0 yorum
Sehl bin Sa’d şöyle anlatmıştır: “Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, Hayber gününde: “And olsun, ben şu bayrağı yarın bir kişiye vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber’i fethedecektir. O, Allah ve Resulü’nü sever, Allah ve Resulü de onu sever.” diye buyurdu. Halk,...
6 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir gün Süleyman aleyhisselam, bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da: “Bir buğday tanesi yerim” diye cevap verir. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Süleyman aleyhisselam, karıncayı bir şişeye koyar. Yanına da bir buğday tanesi koyarak şişeyi kapatır....
5 Aralık 2016 - 0 yorum
Vehb bin Münebbih'in anlattığına göre, İsrailoğulları zamanında bir abid vardı. Şeytan kendisini kandırmak istemiş, fakat muvaffak olamamıştı. Bir gün abid, bir ihtiyacını gidermek için dışarı çıkınca da fırsat kollamak amacıyla Şeytan da ona yoldaş oldu. Ona şehvet ve öfke silahlarıyla...
5 Aralık 2016 - 0 yorum
Ashab-ı Kiram’dan Hanzala radıyallahu anhunun, henüz evlendiği günün gecesiydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, ashabı ile birlikte, İslam’a saldırmak ve yok etmek için bütün savaş hazırlıklarını tamamlayan Mekkeli müşriklere karşı harp yapılması kararını vermişlerdi. Harbe katılacak sahabiler tek tek evinden...
5 Aralık 2016 - 0 yorum
İbn-i Abbas radıyallahu anhunun anlattığına göre; kıyamet günü insanlar, cinler ve tüm ümmetler dizüstü çömelmiş saflar halinde bütün mahlûkat bir meydanda toplanınca: “Bu gün aranızda şerefliler kimlerdir öğreneceksiniz! Her durumda Allah’a hamdetmeyi huy edinmiş olanlar ayağa kalksın!” diyen bir ses duyulur....
5 Aralık 2016 - 0 yorum
Enes radıyallahu anhudan rivayetle, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü sırat köprüsünün başında durur, ümmetimin geçmesini beklerim. O sırada İsa aleyhisselam gelerek: - Ya Muhammed! İşte bütün Peygamberler sana ricaya geldiler. Allah’ın mahlûkatı -amellerine göre- ayırıp dilediği yere...
5 Aralık 2016 - 0 yorum
  Mahremiyetin ve tesettürün haram ve helal sınırları çizilmiştir. Bu sınırlara yeni çizgiler eklemek veya bu sınırları esneterek başka ölçüler elde etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Hani bir söz vardır ya; “Bize ne olduysa hep azar azar oldu” diye… Bazı değişimler...
22 Kasım 2016 - 0 yorum
Hadis İlminde "İmamların İmamı" olarak bilinen İmam İbn Hâcer'den akıllara durgunluk verecek bir keskin zekâ ve dirayet örneği; İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1448), kâdi'l-kudât (kadıların kadısı) olunca, heybetli bir at üzerinde ve güzel elbiseleri içinde birgün pazara uğrar. İbn Hacer'in önüne...
18 Kasım 2016 - 0 yorum
Devesiyle birlikte çölde yürümekte olan bir bedevi, güçlükle yürüyen, dudakları susuzluktan kurumuş bir adama rastlar. Adam bunu görünce su istemiş. Bedevi, devesinden inip ona su verir. Ancak bundan sonra çok şaşırtıcı bir şey olur. Suyu içen adam birden bedevi’yi iterek deveye atladığı gibi...
12 Kasım 2016 - 0 yorum
İnsanın çocukluktan sonra en hassas dönemi şüphesiz yaşlılık evresidir. Özellikle bu hassas dönemlerinde, yaşlılarımızı bir rahmet ve bereket vesilesi sayarak onları baş tacı etmelidir. Din, örf ve ananelerimiz bize böyle bir yaklaşımı öngörüyor zira. Batılı yaşam tarzına ayak uydurmaya çalışan toplumumuzu...
6 Kasım 2016 - 0 yorum
ZİNA YAPMADAN DURAMIYORUM DİYEN GENÇ Bir delikanlı hocasıyla istişare eder: "Hocam ben zina yapmak istemiyrum ama artık dayanamıyorum, sokağa çıkınca gözlerime hakim olamıyorum! ALLAH rızası için bana bir tavsiye ver, zinaya düşmekten çok korkuyorum." Hoca cevap vermiş: "Bana evinden bir kova dolusu su getir...