Renk seçin:


İbretli Kıssalar

5 Aralık 2016 - 0 yorum
Ashab-ı Kiram’dan Hanzala radıyallahu anhunun, henüz evlendiği günün gecesiydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, ashabı ile birlikte, İslam’a saldırmak ve yok etmek için bütün savaş hazırlıklarını tamamlayan Mekkeli müşriklere karşı harp yapılması kararını vermişlerdi. Harbe katılacak sahabiler tek tek evinden...
5 Aralık 2016 - 0 yorum
İbn-i Abbas radıyallahu anhunun anlattığına göre; kıyamet günü insanlar, cinler ve tüm ümmetler dizüstü çömelmiş saflar halinde bütün mahlûkat bir meydanda toplanınca: “Bu gün aranızda şerefliler kimlerdir öğreneceksiniz! Her durumda Allah’a hamdetmeyi huy edinmiş olanlar ayağa kalksın!” diyen bir ses duyulur....
5 Aralık 2016 - 0 yorum
Enes radıyallahu anhudan rivayetle, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü sırat köprüsünün başında durur, ümmetimin geçmesini beklerim. O sırada İsa aleyhisselam gelerek: - Ya Muhammed! İşte bütün Peygamberler sana ricaya geldiler. Allah’ın mahlûkatı -amellerine göre- ayırıp dilediği yere...
5 Aralık 2016 - 0 yorum
  Mahremiyetin ve tesettürün haram ve helal sınırları çizilmiştir. Bu sınırlara yeni çizgiler eklemek veya bu sınırları esneterek başka ölçüler elde etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Hani bir söz vardır ya; “Bize ne olduysa hep azar azar oldu” diye… Bazı değişimler...
22 Kasım 2016 - 0 yorum
Hadis İlminde "İmamların İmamı" olarak bilinen İmam İbn Hâcer'den akıllara durgunluk verecek bir keskin zekâ ve dirayet örneği; İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1448), kâdi'l-kudât (kadıların kadısı) olunca, heybetli bir at üzerinde ve güzel elbiseleri içinde birgün pazara uğrar. İbn Hacer'in önüne...
18 Kasım 2016 - 0 yorum
Devesiyle birlikte çölde yürümekte olan bir bedevi, güçlükle yürüyen, dudakları susuzluktan kurumuş bir adama rastlar. Adam bunu görünce su istemiş. Bedevi, devesinden inip ona su verir. Ancak bundan sonra çok şaşırtıcı bir şey olur. Suyu içen adam birden bedevi’yi iterek deveye atladığı gibi...
12 Kasım 2016 - 0 yorum
İnsanın çocukluktan sonra en hassas dönemi şüphesiz yaşlılık evresidir. Özellikle bu hassas dönemlerinde, yaşlılarımızı bir rahmet ve bereket vesilesi sayarak onları baş tacı etmelidir. Din, örf ve ananelerimiz bize böyle bir yaklaşımı öngörüyor zira. Batılı yaşam tarzına ayak uydurmaya çalışan toplumumuzu...
6 Kasım 2016 - 0 yorum
ZİNA YAPMADAN DURAMIYORUM DİYEN GENÇ Bir delikanlı hocasıyla istişare eder: "Hocam ben zina yapmak istemiyrum ama artık dayanamıyorum, sokağa çıkınca gözlerime hakim olamıyorum! ALLAH rızası için bana bir tavsiye ver, zinaya düşmekten çok korkuyorum." Hoca cevap vermiş: "Bana evinden bir kova dolusu su getir...
2 Kasım 2016 - 0 yorum
Okuyacağınız bu olay hayâl değil, senaryo değil, kurgu değil, roman hiç  değildir. Bizzât yakınımda gerçekleşen bu olayın kahramanı, 25-26 yaşlarında genç bir kız… Konu ise şu soru: "İslâm’da kadınlara, niçin erkeklerden daha disiplinli  giyinmesi emrediliyor?" (Bknz. 24. S., 31. Â. ve...
1 Kasım 2016 - 0 yorum
Bir kız isteme olayında, kızın babası erkek tarafına söyle der : -Efendi benim kızı isteyen çok sizin neyiniz var neyiniz yok ? Delikanlı girer söze : -Rahim ve Rahman olan Allah aç bırakmaz kendisini zikredeni. O Alim dir. Günaha düştüğümüzde ve pişman olduğumuzda...
31 Ekim 2016 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim ile birlikte İncil ve Tevrat'ı inceleyen Yahudi alim, elde ettiği sonuç karşısında hayretler içinde kalarak müslüman olur. Yahudi'nin farkettiği şey neydi? Hicrî ikinci asır sonlarında Abbasi Devletinde Hilâfet makamına oturan el-Me'mun, dış dünyaya açık bir devlet adamıydı. Zamanında Müslüman - Hıristiyan...
25 Ekim 2016 - 0 yorum
  Musa aleyhisselam, bir gün Allah-u Zülcelal ile mükâleme esnasında: – Ya Rabbi! Cennette benim arkadaşım kimdir, bana göster, diye dua etti. Allah-u Zülcelal: – Ey Musa! Filan şehirde, filan çarşıda vefilan isimde bir kasap vardır. O kimsedir, diye ilham etti. Musa aleyhisselam hemen...
25 Ekim 2016 - 0 yorum
Kalp ve Dil Anlatıldığına göre, Lokman Hekim aslında, Habeşistanlı bir köle idi. Düşünce ve hikmet alanındaki üstünlüğünü ilk gösteren olay şu olmuştu. Bir gün efendisi ona: “Şu koyunu kes ve etinin en temiz iki parçasını pişirip getir.” dedi. Lokman Hekim koyunun kalbini...
25 Ekim 2016 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c.) İbrahim Peygamber’i kendine dost ilan ettiğinde meleklerin şöyle bir sorusuna muhatap olur: – Ya Rabbi! İbrahim’in karısı, çocuğu ve malı var. O bunlar ile meşgul olurken nasıl olup da O’nu dost edindiniz? Yüce Allah (c.c.) meleklere: “Siz kulum İbrahim’in...
23 Ekim 2016 - 0 yorum
Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem eşsiz bir şefkat ve merhamet sahibiydi. Onun engin şefkatinden hayvanlar da nasibini almıştı. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem, bir gün bir bahçeye uğramıştı. Orada bulunan bir deve, Peygamber Efendimiz’i görünce acıklı acıklı inledi ve gözlerinden yaşlar süzüldü....
23 Ekim 2016 - 0 yorum
İbn-i Abbas radıyallahu anhunun anlattığına göre; kıyamet günü insanlar, cinler ve tüm ümmetler dizüstü çömelmiş saflar halinde bütün mahlûkat bir meydanda toplanınca: “Bu gün aranızda şerefliler kimlerdir öğreneceksiniz! Her durumda Allah’a hamdetmeyi huy edinmiş olanlar ayağa kalksın!” diyen bir ses duyulur....
23 Ekim 2016 - 0 yorum
Enes radıyallahu anhudan rivayetle, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü sırat köprüsünün başında durur, ümmetimin geçmesini beklerim. O sırada İsa aleyhisselam gelerek: – Ya Muhammed! İşte bütün Peygamberler sana ricaya geldiler. Allah’ın mahlûkatı -amellerine göre- ayırıp dilediği yere...