Renk seçin:


Muhtelif Konular

18 Ekim 2018 - 0 yorum
Siz kimsiniz? Sizce kafir! Ne istiyorsunuz? Sizinle konuşmak… Sebep? Bakalım kim kimi mat edecek? Buyurun, şu iskemleye oturun. Ben bu zamana kadar altı türlü kafir gördüm: Topyekun bütün dinleri ve Allah’ı inkar edenler… Allah’ı kabul edip peygamberlerini inkar edenler…...
12 Ekim 2018 - 0 yorum
Âyet ve hadislerden alınan, bâzısı büyük günah, bâzısı küçük günah, bâzısı da tahrimen mekrûh olan günahlardır. Bunların belli başlıları kırk tanedir. 1) Küfründen korkulan söz: Bu gibi sözleri söyleyenler, tövbe ile beraber, tecdid nikâh (yeniden nikâh) yapmakla emrolunurlar. 2) Hatâ kasdı olmaksızın...
21 Eylül 2018 - 0 yorum
Gittiğim bir konserde iki kadın çok dikkatimi çekmişti. Konser güzel bir ‘’bağlama resitaliydi’’ ve bu iki kadın oturduğum yerin hemen oturuyordu. Ben bağlamanın akustik havasına kendimi kaptırmak istedikçe, sanki onlar da buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sebebi kendilerinden...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Bugün hicri 10 Muharrem 1440. Kerbela faciasının üstünden 1379 yıl geçmiş. Miladi olarak da 1338 yıl (m. 10 Ekim 680)... Facia kelimesinin bir manası varsa, bu mana bütün boyutlarıyla, bütün bağlamlarıyla bu olay üzerinde odaklanır. Olayların seyri macera romanlarını aratmayacak denli,...
13 Eylül 2018 - 0 yorum
Kadınların büyük acılar çekmesinin baş müsebbibi erkeklerdir. Allah ve Rasül düşmanı olan erkeklerin uydurduğu “çağdaş hayat” yalanı içinde kadının, kadınlığını istismar etmek için kaç milyon cümle kuruldu. Bu uğurda kaç senaryo yazıldı, kaç tiyatro sahneye taşındı. Namus yobazları ekranda, billboartta,...
10 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsanlar arsında geçen çoğu konuşmalar son derece yüzeyseldir. Çoğu insan başkalarının söylediklerine nadiren kulak verir. Fakat konuşmalarımız çok daha derin olabilir; bir kere kesinlikle daha çok sükut ve derinlik içerebilir. Japon lisansüstü öğrencilerimden biri, Amerika’da şahit olduğu konuşmaların kalitesizliğinden dem vurmuştu...
8 Eylül 2018 - 0 yorum
Komünizm, kapitalizm ve liberalizm gibi beşeri sistemler, şu anda dünya üzerinde etkili olan sistemler. Dinimiz İslam, bu sistemlere karşı nasıl bir sistem ortaya koyuyor? İnsan ve toplumların idaresinde İslam’ın dünya görüşü nasıldır? Beşeri sistemler hiçbir zaman insanın ruhunu tatmin etmedi, edemedi. Komünizm...
4 Eylül 2018 - 1 yorum
Yaşadığımız evrene şöyle bir göz atmamız istense ve gördüğümüz tabloya bir isim koymamız icap etse, hiç şüphesiz birçoğumuz buna ‘’zıtlıklar tablosu’’ derdik. Bu öyle bir tablo ki yaz-kış, gece-gündüz, ilkbahar-sonbahar, doğum-ölüm, hastalık-sağlık gibi birçok zıt gibi görünen bileşenler, bu tabloda...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Gören, duyan ve hisseden kalpler; bu kainatta ilahi kudret ve azamet tecellilerinden başka bir şey görmezler. Buna rağmen; Cenab-ı Hakk’ın ‘el-Bari’ ve ‘el-Musavvir’ esmasının tecellilerinden gafil kalan; rüzgarların, derelerin ve dağların sessiz lisanından bir şey anlamayan hantal kalplere ne yazık!.. Cenab-ı Hakk’ın bu...
25 Ağustos 2018 - 0 yorum
Bir yandan tufan yaklaşıyor, bir yandan insanın sapıklığı ve kötüye dalmışlığı artıyor. Bir yandan da ‘kurtarıcı gemi’ yapılıyor. Peygamberin insanlığı kurtarıcı örtüsü hazırlanıyor. İnanan, güvenen kişi, her şeye rağmen, şartların bütün umutlarını kıracak durumda olmasına rağmen umudunu yitirmeyen kişi, Peygamberinin...
22 Ağustos 2018 - 0 yorum
Namaz kılarken ağlayan, hane halkını da ağlatan Hz. Ebu Bekir’in torunu Urve . Zübeyr de namaz kılarken masivadan maveraya intikal eder; namaz hüznüne sürur, acısına merhem olurdu. Urve (r.a), Emevi hükümdarı Velid’le görüşmek için Medine’den Şam’a doğru yola çıkar. Ne var...
20 Ağustos 2018 - 0 yorum
Kurban Kelime manası olarak kurban; yakınlık, yakınlaşmak demektir. Fıkıh ilminde kurban; belli şartları taşıyan hayvanı, Allah’a yaklaşmak maksadıyla, Allah adına boğazlamak demektir. Kurban kesmek, zekat ve bayram namazları gibi hicretin ikinci senesinde dini bir vecibe olarak vazolunmuştur. Kurban ibadeti, kitap, sünnet ve...
20 Ağustos 2018 - 0 yorum
Uzaklaştırma, yaklaştırma içindir. Ayrılık buluşmaya doğrudur. Yitirme, bulma arzusunu uyandırır. Gurbette söylenir sıla şarkıları. Sevgiye özleyişin katılması içindi Adem’in dünyaya gönderilişi. Sevmeyi çeşitlendirmek zenginleştirmek bakımındandı. Ayrılık, gurbet duygusu, sıla özlemi, buluşma, kavuşma sevinci gibi duygu ve duyarlık ateşleyici bir demet sunulsun...
19 Ağustos 2018 - 0 yorum
Namazda aklı; hem iman, hem de cemaat mahalinde teyakkuz halindedir. Okunan ayetleri Allah’a verilen ahitleri düşünür. Manayı anlamasa da düşünür: ‘’Her bir ayet, Rabbim’den bana bir risale, bir hitaptır.’’ der. Şeriat olarak bildiği ve duyduğu her emre teslim olur, ‘’Ya...
19 Ağustos 2018 - 0 yorum
Ortalık gün güneşliktir. Her sabah ufuklar aynı tazelikte kızarmakta, dağlar aynı harikuladelikle aydınlanmakta, güneş aynı gençlikle dağların ucundan gözükmekte, insanlar uyanıp pazarlara koşmakta, taş yontucuları, saraylar için mermer yontmakta, Mezopotamya’nın asma bahçelerinde üzüm salkımları hayat özünü taşıyormuşçasına sallanmakta. Hiç kimse,...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Ah! Düşüşsüz insan! Benden övdü bekleme. Düşüşün tadını almayan insan! Senin, yücelerin serinliğinden, ne haberin vardır? Ruh gecesinin yedi katlı karanlığına batmamış yürek! Sana ışıklar ve aydınlıklar ne der? Ey zindanda bir gece geçirmemiş dost, güneşe doğru çılgın koşuşu yapacak...
10 Temmuz 2018 - 0 yorum
İnsan din ve dünya işlerinde yoldaşı olacak bir arkadaş istiyorsa şu beş hasleti aramalıdır: 1) Akıl: Akılsızın sohbetinde hayır olmaz. Zira onun en iyi hali, iyilik yapıyım derken zarar vermesidir. 2) Güzel Huy: Kötü huylu kimseden vefa beklenmez. Kötü huylu kimse, gazap...
29 Haziran 2018 - 0 yorum
Bilinçaltının kişinin farkında olmadığı fakat geri planda davranışlarını yönelttiği bil bölüm olduğu artık biliniyor. Bilinçaltının en büyük özelliği bilincin farkında olmadığı insanın odaklanmadan da gördüğü görüntüyü, işittiği sesi bir kamera gibi kaydetmekte olmasıdır. Bilinçaltının bu özelliğini bilen reklam ajansları, reklamlarda...