Renk seçin:


Ölüm ve Ötesi

5 Ocak 2017 - 0 yorum
İnsanların ölüm sancılarının büyüklüğünü bilmelerine rağmen ondan sakınmamalarının nedeni cahil olmalarındandır. Çünkü bir şeyi daha meydana gelmeden önce bilmek (Allah’ın izni ve müsaadesi ile) ancak peygamberlik ve velâyet nuru ile mümkündür. Bu sebeple peygamberlerin ve evliyaların ölümden korkuları çok büyük...
28 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir gün birkaç alim, Rabia-i Adeviyye’nin yanına gitti ve ona: “Neden evlenmiyorsun'?” diye sordular. Rabia-i Adeviyye Onlara şöyle dedi: “Benim üç büyük derdim var. Bunların sıkıntısından kolayca kurtulmamı garanti ederseniz, o zaman evlenirim. “Birincisi: “Acaba ben son nefesimde imanımı kurtarabilecek miyim?”...
26 Aralık 2016 - 0 yorum
Canın çıkma anı, acının bizzat ruhun kendisine isabet ettiği bir olaydır ve ruhun bütün kısımlarını kaplar. Vücudun derinliklerine dalan ruhun her zerresi bu acıyı hisseder. İnsanın vücudunun herhangi bir yerine bir diken batsa, kişinin hissedeceği acı, ruhun dikenin battığı yerdeki...
26 Aralık 2016 - 0 yorum
Abdurrahman bin Semurete (r.a) rivayetle: Bir gün Resulullah (s.a.v) yanımıza geldi. Buyurdu ki: Dün akşam acayip bir şey gördüm. Ümmetimden, ruhunu almak için kendisine melek’ül-mevt (ölüm meleği) gelen bir adam gördüm. Onun ana babasına yaptığı iyilikler, o meleği çevirdiler. Ve ümmetimden, kabir azabına...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
Hz. Ali (k.v) minberde yaptığı konuşmasında şunları söylemiştir: “Ey Allah’ın kulları! Elinizden geldiği kadar Allah’tan (c.c) korkun. Hak yola çağrıldığında uyanan kimselerden olun. Şunu iyi bilin: ‘Dünya insanlar için kalınacak bir yer değildir.Öyleyse onu bırakıp ebedi olan yurda yönelin. Ölüm...
23 Aralık 2016 - 0 yorum
Miskin kulun önünde sadece ölüm dehşetinden başka ne azap ne korku ne üzüntü bulunmasa dahi bu hayatını zehir etmeye kafidir. Sevincini bulandırmaya unutkanlık ve gafletini kendisinden uzaklaştırmaya bu yeter. Bunun hakkında uzun düşünmesi ve büyük bir hazırlık görmesi gerekir. Nitekim hukemadan...
24 Kasım 2016 - 0 yorum
  Kıyametin kopmasına az bir zaman kala vaki olacak ve onların ardından kıyametin kopacağı büyük alametler on tanedir.  KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ 1- MEHDİ ALEYHİSSELAMIN ÇIKMASI 2- DECCAL’IN ÇIKMASI 3- HZ. İSA ALEYHİSSELAMIN İNMESİ 4- YE’CÜC VE ME’CÜC’ÜN ÇIKMASI 5- DABBETÜ’L-ARZ’IN ÇIKMASI 6- GÜNEŞİN BATIDAN...
24 Kasım 2016 - 0 yorum
    Kıyametin yaklaştığına dair birçok alametler vardır. Bu alametleri Hz. Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz haber vermiştir. Kıyametin yaklaşmış olduğunu gösteren küçük ve büyük alametler vardır. Kıyametin büyük alametleri, kısa bir zaman içinde arka arkaya gerçekleşir. Küçük alametler aralıklı olarak gerçekleşir. Nitekim, küçük alametlerin önemli...
16 Kasım 2016 - 0 yorum
Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin oğlu İbrahim’in vefatından sonra 'Baki' mezarlığına götürüldü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem orada cenaze namazını kıldırdı. Kabir hazırlanmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem kabirde bir delik gördü. Dikkatini çekti ve oranın kapatılmasını emretti. Kabiri kazan: ''Ya...
15 Kasım 2016 - 0 yorum
Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin oğlu Hz. İbrahim on altı ayına henüz ayak basmıştı. Bu sırada Peygamber Efendimiz onun hastalandığı haberini aldı. Sevgili oğlunun annesi Hz. Mariye ile birlikte oturdukları bağ içindeki evine gitti. Peygamber Efendimiz, hasta yatan nur topu oğlunun...
12 Kasım 2016 - 0 yorum
Kabir ziyaretlerinde bilhassa Kur’ân okumak, 1400 senedir uygulanagelen bir icmâdır. Kur’ân ti­lâ­ve­tiyle hâsıl olan ilâ­hî rah­met­ten mevtâların da is­ti­fâ­de­si için bil­has­sa Yâ­sîn-i Şe­rîf okumak, her­ke­sin bil­di­ği ve tat­bîk et­ti­ği bir usûl­dür. Ni­te­kim ha­dîs-i şe­rîfte şöyle buy­ru­lur: “…Yâ­sîn, Kur’ân’ın kal­bi­dir. Bir kim­se...
12 Kasım 2016 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- nübüvvetinin başlangıcında, kabir ziyaretini, tekrar şirke dönülmesi tehlikesinden dolayı yasaklamıştı. Zira câhiliye devrinde in­san­lar, ec­dat­la­rı­na âit ruh­la­rın kud­si­yet ka­zan­dı­ğı­nı dü­şü­nür ve ölülerinin çokluğunu öne sürüp kavimlerinin büyüklüğüyle övünmek için ka­bir zi­yare­tin­de bu­lu­nur­lar­dı. Efendimiz -sallâllâhu...
12 Kasım 2016 - 0 yorum
Ben çok hikâyelere şahit oldum bu pencereden. Gidenin arkasından ağlayanı, uzun yol şoförü diye haber verilmeyip geldikten sonra babasının vefatını öğrenenleri… Bir sabah vakti, işçiler yola koyulmadan mezarlık yolunu tutanları… Kayınvalidesinin resmi ziyaretinin verdiği darlıktan bunalıp gizli gizli, ölen eşini ziyarete gidenleri… Koca...
6 Kasım 2016 - 0 yorum
ÖLÜM ACISI Allah-u Zülcelâl, Hz. Musa (aleyhisselam)’ın ruhunu kabzettiği vakit ona: “Ölüm acısını nasıl buldun?” diye sorduğunda Musa (as) şöyle cevap verdi: “Tavada kaynatılan kuş gibi; uçamaz ki kurtulsun, ölemez ki rahat etsin.” Başka bir rivayette ise; “Canlı canlı kasabın elinde...
6 Kasım 2016 - 0 yorum
  Sekeratın son aşaması da ruhun çekilmesidir. Bu olay, iyi olan kimseler için oldukça kolay, kötü olanlar için ise son derece zordur. Hasan (radıyallahu anh)’dan gelen bir rivayette Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ölümün elem ve acısını anlatırken: “O, üç...
6 Kasım 2016 - 0 yorum
Ölüm sekeratından maksat, ölüme yakın sürede çekilen şiddetli acılar ve sıkıntılardır. Dünya hayatının sonu bu sekeratı çekmektir. Bu sekeratın şiddetinden sakınmak için günahlardan kaçınmak ve salih amel işlemek zorunluluğu vardır. Onun için Lokman Hekim oğluna; “Oğlum! Yaşarken sekeratı unutma.”...
23 Ekim 2016 - 0 yorum
Şu fezanın boşluğunda nereye akıp gidiyoruz? Ve hangi iş için burada varız? Doğarken bu gezegende kimse sormadı bize doğmak ister misin, istemez misin diye... Dünya hayatımızın son sayfasına ölüm yazılırken de bu karardan habersizdik. Öyleyse bize bahşedilen bu hayat aslında bize ait...