Renk seçin:


Rüya Tabirleri

25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNSAN: Rüyada tanımadığı ve kimseye de benzetemediği bir insan görmek, rüya sahibinin nefsine delâlet eder. Ve Allahu Teâlâ ona göstermiştir. Bazı kere de bu rüya, rüyayı görenin rızık ve ecelinin son haddinde olduğuna işarettir. Bir kimsenin rüyada iki kişiyi bir...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNMEK: Kişinin rüyada, yüksek bir yerden aşağıya indiğini görmesi, rütbe, makam, hanım, din ve itikad gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına alâmettir. Rüyada küçük bir yerden veya tepeden, bindiği bir hayvandan indiğini görmek, indiği yerin miktar ve kıymetine göre, arzu ve isteğinin...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNKILAB: Rüyada başı üzerine döndüğünü görmek, zaruret ve musibet ile tâbir olunur. Yine rüyada Mevlevi dervişleri gibi döndüğünü görmek, ibadet ve taat ile meşgul olmaya ve Hakk'a ilticaya işarettir. Bir kimsenin rüyada başı aşağı dönerek elleri yerde ayakları havada olduğu...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNFİLAK : Rüyada infilak, yani patlama görmek, hayret edilecek bir habere ve bazı değişikliklere delâlet eder.
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNEK: Bir kimsenin rüyada inek görmesi, hayra, iyiliğe, zenginliğe ve bol rızka delâlet eder. Bekâr kızın rüyada inek görmesi, yakında nasibi çıkacağına ve evleneceğine işarettir. Yine bir kadının rüyada inek sağdığını görmesi, nimete ve zenginliğe delâlet eder. Rüyada doğuracak halde...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNCİ VE CEVHER DELEN: Bir kimsenin rüyada inci ve cevher delen birini görmesi, işlerin düzgün olmasına, müşkül ve zor şeylerin kolaylaşmasına ve evlenmeye alâmettir.
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNCİR: Rüyada incir görmek, helal mala, rızka, menfaata, çok nimete delâlet eder. Rüyada incir ağacı görmek, İslâm düşmanlarının iltica ettiği zengin ve çok menfaatli bir kişiye delâlet eder. Rüyada incirden az bir şey yediğini görmek, kolay elde edilen rızık ile...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNCİL-İ ŞERİF: Rüyada, Hazret-i İsa'ya inzal olunan İncil'i görme, mâsivadan alâkayı keserek zühd ve ibadetle Allahü Teâlâ'ya yaklaşmaya delâlet eder. Devlet reisinin böyle bir rüya görmesi, düşmanı kahretmeye ve zafere işarettir. Bazı kere de rüyada İncil görmek geometri ilmine, bildiği...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNCİ BİLEZİK: Rüyada incili bilezik görmek, kadınlar için hayır ve zinettir. Rüyada inci ile beraber kuvvetli bileziğin olduğunu görmek, kadın için incilerin sayısı ve kıymetliliği nisbetince efendisinin kendisine yaptığı hayır ve iyiliğe delâlet eder. Görülen bilezik tek, inciler de dağınık...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNCİ GERDANLIK: Kadınların rüyada inci gerdanlık görmeleri, zinet ve güzellik ile tâbir olunur. Rüyada inci ve mercanla dizilmiş gerdanlık, incinin temizliği, güzelliği ve çokluğu miktarınca Kur'ân-ı Kerîmi ezberlemekle beraber takvaya ve Allahü Teâlâ'dan korkmaya delâlet eder. Rüyada bir erkeğin, boynunda inciden...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNCİ: Bir kimsenin rüyada dizilmiş inci görmesi, Kur'ân-ı Kerîm ve ilme veya çocuğa delâlet eder. Kişinin rüyada inci deldiğini görmesi, Kur'ân-ı Kerîmi güzel anlamaya ve doğru tefsire işarettir. Buna mukabil rüyada inciyi yuttuğunu veya sattığını görmek, Kur'ân-ı Kerimi unutmaya delâlet...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İN'AM VE İHSAN: Rüyada iyilik ve ihsan ettiğini görmek, düşmana olursa pek hayırlıdır. O takdirde bu rüya, zafer ve düş manı kahra delâlet eder. Yine rüyada iyilik etmek, ihsanda bulunmak, dinde kuvvete, ulvî makama, izzet ve şerefe, âhiret azabından halâs...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNAD: Rüyada görülen inad, şer ile tabir edilir. Bir adamın rüyada inad etmesi, o kişinin içinde bulunduğu bir şeyden kaçmasına veya kavga etmeye yahut düşmanlığa delâlet eder. Yine rüyada inad ve İsrar ettiğini görmekte hayır yoktur. Bir başka rivayete göre...
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İNAB (Üzüm): Rüyada kuru üzüm görmek, ele geçecek rızka delâlet eder. Mevsiminde taze üzüm görmek, memuriyete, mevsimi haricinde görmek, iyi arkadaşlara delâlet eder. Yine rüyada mevsiminde görülen üzüm, dünyada meydana gelecek ucuzluğa ve bol bir maişete delâlet eder.
İN
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İN: Rüyada yabani bir hayvan ini görmek, üzüntü ve şiddetten kurtulmaya, dar bir evden geniş bir eve taşınmaya alâmettir.
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İMSAK: Rüyada imsak vaktinde olduğunu ve oruca niyyet ettiğini görmek, sürür ve feraha, uzun ömre, hayırlı ve devamlı ibâdete delâlet eder.
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İMDAT: Rüyada darda kalıp birinin imdat isteğini görmek, yardıma mazhar olmaya ve üzüntülerin gitmesine delâlet eder. Birine imdat ettiğini görmek, hayır ve iyiliğe işarettir.
25 Aralık 2016 - 0 yorum
İMBİK: Rüyada imbik görmek, yolculuk ve para ile tâbir olunur. Yine imbik rüyası, kolay kazanılan paraya delâlet eder.