Renk seçin:


Rüya Tabirleri

31 Aralık 2016 - 0 yorum
SOBA: Bir kimsenin rüyada soba yaktığını görmesi, kış mevsiminde ise rızka ve menfaata delâlet eder. Yaz mevsiminde olursa, meşakkat ve kedere işarettir. Çünkü soba yazın yakılmaz.
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİYAH RENK: Rüyada bütün nesnelerde görülen siyah renk, ululuğa ve mala delâlet eder. Âdeti gereği rüyada siyah elbise giydiğini görmek, şerefe, izzete ve yine ululuğa delâlet eder. İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: - Rüyada görülen her siyah şey, mala ve...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİYAH NOKTA: Rüyada kendi yüzünde siyah noktalar bulunduğunu görmek, günaha, işlerinde çok uygunsuz hareket etmeye ve halk yanında yapacağı yaramazlıklara işarettir.
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİYAH MÜREKKEB: Kişinin rüyada siyah mürekkep görmesi, ululuğa, şöhret ve sevince, yücelik ve keramete delâlet eder. Rüyada gömleğinin siyah mürekkeble lekelendiğini görmek, başka kimseler tarafından alaya alınmaya ve rüya sahibinin de bu yüzden, yücelik, sevap ve iyi bir şekilde övülmesine...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİVRİSİNEK: Rüyada sivrisinek görmek, zayıf, cimri, hakir bir düşman ile tâbir olunur. Çünkü sivrisinek yaradılışı itibariyle zayıf bir mahluktur. Rüyada evine sivrisineklerin girdiğini görmek, üzüntü, keder ve gama delâlet eder. Zira sevrisinek insana rahat vermez. Bir kimsenin rüyada burnuna bir...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİVİLCE: Rüyada vücudunun herhangi bir yerinde sivilce çıktığını ve ondan sarı su aktığını görmek, kurtuluş ve zafere delâlet eder. Rüyada vücudunda sivilce, çıban ve bunlar gibi illetlerden kan ve irin aktığını görmek, mala, rızka, nimete delâlet eder. Yine bir kimsenin...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİTEM: Nablusî demiştir ki: - Bir kimse rüyada kendisine birçok yönlerden birisi tarafından sitem edildiğini görse, sitem edene raci olur ve sitem edilen de bunu görerek zafere erişir.
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİS: Rüyada sis görmek, keder, üzüntü ve dünya işlerindeki karışıklığa delâlet eder. Rüyada güneş doğarak sisin dağıldığını görmek, devlet reisinin adaletine ve halkın gam ve kederinin gideceğine delâlet eder. Rüyada kendi üzerine duman çöktüğünü görmek, fena ve kötü amellerdir. O...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİRKE: Rüyada kişinin ekmek ile sirke yediğini görmesi, takva, bereket, uzun ömür ve mala delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada sirke içtiğini görmesi, ailesiyle düşmanlıkta bulunmasına işarettir. Sirke tortusu görmek, menfaati az ve itibarsız cüzi bir mala delâlet eder. Zindanda...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİNİ: Rüyada sini tepsi görmek, hademe ve hizmetçiye delâlet eder. Eğer sini temiz ve parlak ise, o hademe ve hizmetçi güzel, eğer kirli ve lekeli ise, onlar da çirkindir. Rüyada bir sini satın aldığını veya kendisine verildiğini görmek, bir zevceye...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİNİR: Rüyada sinir görmek, takvaya, alış-verişe, akid, ahid ve rızka sebep olan şeylere şahit tutmaya delâlet eder. Rüyada sinirinde ağrı hissetmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya işarettir. Rüyada sinirinin kesildiğini görmek, işlerin dağılıp bozulmasına delâlet eder. Denilmiştir ki, Rüyada görülen sinir,...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİMİT: Rüyada kişinin simit görmesi, az mala, hayır venimete delâlet eder. Rüyada elinde simit olduğunu ancak bundan yemediğini görmek, para biriktirmeye işarettir. Rüyada simidi yediğini görmek, kazandığı parayı harcamaya delâlet eder. Rüyada birine bir simit verdiğini görmek, o kimseye yapılacak...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİMSAR: Rüyada simsar görmek, nikah memuruna ve çiftleri birleştiren kimseye delâlet eder. Yine simsar rüyası, insanları cömertliğe davet eden ve onunla emreden adama işarettir.
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİLAHÇI: Kişinin rüyada silah satan veya onu yapanı görmek, zalim ve kahredici bir sultana delâlet eder.
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİLAH: Bir kimsenin rüyada silah görmesi, düşmana karşı zafer bulmaya, kuvvete, izzete ve hastalıklardan şifaya delâlet eder. Rüyada silah kuşandığını görmek, ilme, fakirlik ve şiddetten kurtaracak mala ve düşmanı kahretmeye, korktuğu kimseye galip gelmeye delâlet eder. Rüyada soyularak silahının elinden alındığını...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİKKELİ ALTIN: Kişinin rüyada sikkeli altın görmesi, ihlas, din ve ilme delâlet eder. Sikkeli altın görmek, güzel çocuğa da alâmettir. Rüyada evine yükler ile altın taşıdığını görmek, gerçekte evine gelecek mala delâlet eder. Bir kimsenin rüyada beş tane altını olduğunu...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİHİRBAZ: Rüyada sihirbaz görmek, fitne ve fesat sahibi bir kimse ile tâbir olunur. Sihirbazın rüyada bir elmaya okuyup sihir ettiğini görmek, rüya sahibinin oğlunun fitneye düşmesine delâlet eder.
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SİHİR: Rüyada kişinin sihirbazlık görmesi, fitne ve gurur ile tabir olunur. Rüyada sihir yaptığını veya başkasına yaptırdığını görmek, karı-koca arasını açmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendisinin sihirli olduğunu veya kendisine sihir yapıldığını görmesi, hakkında meydana gelecek fitne, hile ve...