Renk seçin:


Dil ile ilgili günahlar

Dil ile ilgili günahlar

Âyet ve hadislerden alınan, bâzısı büyük günah, bâzısı küçük günah, bâzısı da tahrimen mekrûh olan günahlardır. Bunların belli başlıları kırk tanedir.

1) Küfründen korkulan söz: Bu gibi sözleri söyleyenler, tövbe ile beraber, tecdid nikâh (yeniden nikâh) yapmakla emrolunurlar.

2) Hatâ kasdı olmaksızın bir insanın günah işlemesi: Bu gibi kimseler tövbe ve istiğfâr ile emrolunurlar.

3) Yalan söylemek, bir şeyin bulunduğu durumunun tersini söylemek: Büyük günahlardandır.

4) Bir sözü, akla gelen mânâsının dışında bir mânâyı kastederek söylemek.

5) Tabirde, ifadede hatâ etmek: Bu hatâ, hâkimin hükmünde, kıssa ve hikâyeleri nakilde ve misâllerde de olabilir.

6) Sözde nifâk, münâfıklık: Birisini överken, onun hakkında sevgisini izhâr ettiği hâlde, içinde onun hilâfını saklamak: Büyük günahlardandır.

7) Kötü şeyleri emretmek ve iyi, hayırlı işlerden menetmek: Allahü Teâlâ buyuruyor ki: “Namaz kılarken bir kulu (namazdan) men edeni gördün mü?” (Alâk Sûresi âyet.9-10).

8) Namazda ister az, ister çok, ister Arapça, ister bir başka dilden olsun konuşmak, söz söylemek: Büyük günahlardandır.

9) Bir Müslüman’ın aleyhine şer ile, kötülük ile duâ etmek: Haramdır, büyük günahlardandır. Özellikle “imansız olasın, küfür üzere ölesin” gibi duâlar etmek çok tehlikelidir. Çünkü o duâyı yapanın da küfrüne hüküm edilmiştir.

10) Zâlim ile kâfire, çok yaşamaları ve muradlarına ermeleri için duâ etmek: Yine büyük günahlardandır.

11) Kur’ân-ı Kerîm’i, hevâ ve hevesine ve kendi şahsi görüşüne göre tefsir etmek: Bu şekildeki bir tefsir, her ne kadar mânaya uygun dahi olsa kabûl edilmeyip ret edilir.

12) İhtiyaç  ve zarûri bir durumu olmayan kimsenin, başkalarından mal ve menfaat istemesi: Küçük günahlardandır.

13) Avam tabakasından olan insanların, anlayamayacakları, akıllarının eremeyecekleri şeyleri sormaları: Allahü Teâlâ’nın zâtından, kazâ ve kaderden ve bunlara benzer şeylerden sormaları gibi.

14) Karşısındakini mahcûb etmek için, ona anlaşılmayan müşkül meseleleri sormak: Küçük günahlardandır.

15) Aralarında düşmanlık olan iki kişi arasında söz taşımak.

16) Kötülük yapan insanlara şefâat etmek veya haklarında icrâ edilmesi gereken bir cezâdan onları kurtarmak.

17) Özellikle kalabalık yerlerde, insanlarla konuşurken şiddetle, sert söz söylemek, ırz ve namusu incitici, ezâ verici sözler sarfetmek.

18) Ezan ve kâmet sırasında konuşmak, hatta her şeyi bırakıp, Kur’ân bile okuyorsa durup dinlemek gerekirken bunları yapmamak.

19) Hanımıyla cinsi münasebet sırasında konuşmak, gülmek.

20) Kur’ân-ı Kerîm okunurken konuşmak: Haramdır. Çünkü Kur’ân-ı dinlemek ve sükût üzere olmak vâcibtir.

21) Çok yemin etmek: Çünkü Allahü Teâlâ: “Yeminlerinize Allah(c.c.)’ı siper yapmayın…” (Bakara Sûresi, âyet. 224) buyurmaktadır.

22) Kendisine makam, mevki, idârecilik ve kadılık verilmesini istemek ve bunlar için başkalarından aracılık talep etmek.

23) Beceremeyeceğini ve hakkını veremeyeceğini bildiği hâlde, bir vazifeye tayinini istemek.

24) Kendi nefsi aleyhine şer ile, kötülük ile duâ etmek, bir hastalık veya fakirlik sebebiyle, kötü bir ölümle ölmeyi temenni etmek.

25) Din kardeşinin özrünü kabûl etmeyip, reddetmek: Hâlbuki Müslüman kardeşinin bin özrü bile olsa kabûl etmek gerekir.

26) Ne şekilde olursa olsun, sebepsiz yere bir mümini korkutmak

27) Kendini takvâ sahibi imiş gibi göstererek, herhangi bir şeyin helâl veya haram; temiz veya necis olup olmadığını soruşturmak.

28) Başka bir kimse ile lâtife etmek, şakalaşmak veya bir kimseyi medhetmek veya kötülemek: Birisini medhetmeyi, âlimler beş şarta bağlamışlardır.

29) Alışveriş ve şâhidlik etmek gibi bir zarûret olmadıkça, yabancı bir kadınla konuşmak. Küçük günahlardandır.

30) Bir zarûret olmadan, gayrimüslimlere, önce kendisinin selâm vermesi.

31) Fâsık, yani açıkça günah işleyen, günahkârlara selâm vermek: Ancak Müslüman olduğu için selâm verilebilir, de denmiştir.

32) Def-i hacet eden, büyük abdest yapan kimseye selâm vermek: İmam Ebu Yusuf’a göre bu durumda olan kimsenin, selâmı, içinden alması dahi câiz değildir.

33) Aynı şekilde küçük abdest bozan kimseye selâm vermek ve almak: Küçük günahlardandır.

34) Bir kimsenin, hanımına, günah olan yerlere, şer’an gitmesi câiz olmayan yerlere gitmesine izin vermesi; haramdır.

35) Üç kişi bir yerde otururken, ikisinin bir araya gelip, üçüncüden gizli olarak bir şeyler konuşmaları.

36) Bir mecliste, âlim ve fâzıl kimseler varken câhillerin, büyüklerin yanında küçüklerin; hocasının yanında talebenin söze başlamaları.

37) Sabahın şafak vakti doğduktan sonra, sabah namazını kılıncaya kadar dünyâ kelamı konuşmak.

38) Tuvalette iken, def-i hacet sırasında ve küçük abdest bozarken konuşmak, söz söylemek: Mekruhtur, bunlar hakkında nehiy vardır.

39) Başka bir kimse konuşurken sözünü kesmek veya kendisi konuşurken, birdenbire sözünü kesmek ve bunun gibi şeyleri zarûretsiz yapmak.

40) Tâbi olduğu kimsenin sözlerini reddetmek, ona karşılık verip muhâlefet etmek, ona itaat etmemek.

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ