Renk seçin:


GÖKYÜZÜ

GÖKYÜZÜ

GÖKYÜZÜ: Bir kimsenin rüyada gökyüzünü yıldızlarla pırıl pırıl bir halde görmesi,

din ve takva ile tâbir olunur. Gökyüzünün simsiyah şekilde görülmesi, bunun zıddı.

Rüyada göğe yaklaştığını görmek, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allahu

Teâlâ’ya yaklaşmaya ve amellerin makbuliyetine delâlet eder.

Bazı kere de bu türlü rüya, muzdarip ve âciz kişilerin duasının kabul edilmesine

işarettir.

Rüyada göğsün yeryüzüne düştüğünü ve indiğini görmek, yeryüzünde meydana

gelecek kıtlığa ve şiddete delâlet eder.

Gök görmek, devlet reisinin cismine ve zâtına, bazen de, onun köşküne, çadırına,

evine ve malına delâlet eder.

Rüyada gökyüzünden bal, zeytin, incir, hurma ve arpa gibi bolluğa delâlet eden

şeylerin indiğini görmek, insanlar üzerine menfaatli yağmurlar yağacağına alâmettir

ve insanlar ondan istifade ederler.

Rüyada merdiven veya iple, yahut başka bir şeyle semaya çıktığını görmek, devlet

başkanı tarafından verilecek izzet ve ikrama ve yüksek makama veya korku ve

çetinliğe delâlet eder.

Rüyada göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görmek, rüya sahibi için şehadete

ve bununla beraber şeref ve medhe nail olmaya işarettir. O kişi, Allahu Teâlâ’nın

yardımı ile kurtuluş ve selâmete erer.

Bir adamın gökte çukur veya bir kuyu içine düştüğünü ve oradan çıkamadığını

görmesi, o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına alâmettir. Yine bu rüyada o zatın

Müslüman olarak ölmesine bir müjde vandır. Çünkü kâfirler için gök kapıları açılmaz.

Onların habis ruhları göklere lâyık değildir.

Denilmiştir ki: Rüyada gökleri görmek, şehire, kaleye, eve, zevceye, ana-babaya,

hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere alâmettir.

İlim sahiplerinin rüyada gökleri görmesi, eşyanın hakikatini keşfetmeye ve ona muttali

olmaya, ahiret işlerine ihtimam göstermeye ve kullukta devama delâlet eder.

Ziraatçının rüyada göğü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme,

bolluk ve berekete işarettir.

Yine rüyada göğün yeşillend iğini görmek, o sene içinde ziraat ve hububatın bol

olmasına delâlet eder. Göğün sararması ise, o senede vuku bulacak hastalıklara

alâmettir.

Rüyada göğün yarılarak içinden ihtiyar birinin çıktığını görmek, o yer halkına gelecek

hayra, ucuzluk ve bolluğa, ülfet ve sevince delâlet eder. Rüyada genç bir adamın

göğe çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarında

düşmanlık ve tefrikanın meydana çıkmasına delâlet eder.

Rüyada kendisini yedinci kat göğün üstünde görmek, rüya sahibi için yükseklik ve

azamete işarettir.

Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek, bol yağmura, berekete, duaların

kabulüne delâlet eder. Buna mukabil kapılarının kapanmış olarak görülmesi,

yağmurun yağmamasına ve kıtlığa işarettir.

Rüyada başını kaldırıp göğe baktığını görmek, dünya sultanlarından birisine

bakmaya işarettir. Doğu ve batı taraflarına bakmak, sefer ile tâbir olunur.

Rüyada ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu görmek, Hakk’ın

izni ile cennete girmeye delâlet eder. Rüyada tavşancıl kuşunu göğe uçarak gittiğini

ve bir daha inmediğini görmek, çok hayra ve yüksek mertebeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada göğü yarılmış halde görmesi, bid’at ve sapıklığa işarettir. Bâzı

kere de göğü görmek, hacca, gökyüzünden yere inmek de düşman ile sulh olmağa

delâlet eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ