Renk seçin:


GÜNEŞ

GÜNEŞ

GÜNEŞ: Rüyada güneş görmek, devlet reisi, ana baba, altın veya güzel bir kadın

ile tâbir olunur.

Rüyada kendisinin güneş olduğunu görmek, güneş ışığı nisbetinde büyük bir mülke

delâlet eder.

Rüyada güneşe yapışıp ona ulaştığını görmek, devlet büyüklerinden gelecek hayır,

menfaat ve kuvvete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada güneşi bulutlar altında görmesi, devlet adamlarından birinin

öleceğine işarettir.

Rüyada güneşle konuştuğunu görmek, hükümdar tarafından izzet ve şerefe nailiyete

delâlet eder.

Rüyada zincirle asılmış güneşe eriştiğini görmek, eğer rüya sahibi ehilse, bir vilayete

vali olur ve orada adaletle hükmeder.

Bir kimsenin rüyada güneşin ziyasının doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü

aydınlattığını görmesi, eğer ehilse, yeryüzüne mâlik olmaya ve dünyanın her yerinde

anılacağı bir ilme nailiyete delâlet eder.

Bekâr bir adamın, rüyada güneşin evinde doğduğunu görmesi, evlenmeye alâmettir

ve onun nasibine pâk bir kadın düşer.

Aynı rüyayı kadın gördüğü takdirde o da evlenip saadete erer.

Yine rüyada güneşin evinin içine doğup evin her tarafını aydınlattığını görmek, izzet,

şeref, şöhret ve rütbeye delâlet eder. Rüyada güneşi yuttuğunu görmek, üzüntü ve

kedere alâmettir.

Rüyada güneşin kendisine secde ettiğini görmek, büyük bir devlete mâlik olmaya

işarettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada güneşin ziyasına ulaştığını gören kimse, hazine ve büyük bir servete nail

olur. Ve o kişiye Allahu Teâlâ hayır ihsan eder. Güneşin doğup, yine doğudan

battığını görmek, bütün insanlar hakkında hayra ve güzel işlere delâlet eder. Çünkü

güneşin bu şekilde doğması halkı her zaman uykudan uyandırır ve çalışmağa

sevkeder.”

Rüyada güneşi avucuna veya kucağına alarak ona mâlik olduğunu görmek, büyük bir

ikbâle ve sultan tarafından erişecek izzet ve şerefe delâlet eder. Ve rüya sahibi

mülkünde aziz olur.

Rüyada güneşin, karanlık ve kan renginde olduğunu veya güneşin şeklinin

bozulduğunu görmek, bütün insanlar için kötü olarak tâbir olunur. Yine rüyada

güneşin yatağına inip kendisini korkuttuğunu görmek, şiddetli hastalığa ve bedenin

iltihaplanacağına alâmettir.

Rüyada güneşin tenasül uzvundan çıktığını görmek, rüya sahibinin ileride büyük bir

mevkiye gelecek çocuğunun olacağına delâlet eder.

Rüyada güneşin ve ayın ışık ve nurlarıyla çevresinde toplandığını görmek, güzel bir

kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada, güneşin gökte değil de yerin üstünde doğduğunu görmek, o mahal için kıtlık

ve yangına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada, güneşin bulutla kaybolduğunu görmek, maiyetinde meydana

gelen bir zulümden dolayı devlet başkanının azline delâlet eder.

Rüyada güneş, ay ve yıldızın siyah ve bulanık olarak görülmesi, dünyanın

durumunun değişmesine işarettir.

Rüyada bedeninden güneş ışığı çıktığını görmek, saltanat ve devlete delâlet eder.

Bir kimsenin güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmesi, kadr ve şanının yüce

olmasına delâlet eder. Bunun tersine, güneşi yüksekte aşağı meylettiği yerinde

görmek, fakirlik, zarar, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

Rüyada güneşin batıdan doğduğunu görmek, korku ve bağırmaya, devletin,

tebaasına zulmetmesine ve adaletten uzaklaşmasına delâlet eder. Bazı kere de bu

rüya, gurbette bulunan adamın oradan, üzüntü ve keder içinde dönmesine, bâzı kere

de din değiştirmesine delâlet eder.

Rüyada ay, güneş ve yıldızları görmek, Yusuf (a.s.)’ın meşhur kıssasına binaen dert

ve belâya giriftar olmaya, zindana düşmeye, ailesi ve akrabası tarafından kendisine

haset edilmesine sonra mülk ve saltanata erişmesine ve muradına nailiyete delâlet

eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ