Renk seçin:


HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.S)

HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.S)

Kitabımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Resûl-i
Ekrem efendimiz:
“- Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü
şeytan bana temessül edemez.” buyurmuşlardır.
Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha vardır. Ve buyuruyorlar ki:
“- Her kim beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü
şeytan benim suretime giremez.”
Şunu hemen belirtelim ki: Nebiler Sultanını rüyada görmek, insan için saadetlerin en
büyüğü ve şereflisidir. O’nu görmek, dünyanın ve ahiretin safası demektir. Aşk
olmadan meşk olmaz denilmiştir. Gönül toprağına onun muhabbet damlası
düşmeden ve onun çiçeğinin dalından bir gonca olmadan devlet ele geçmez.
Yukarıda zikredilen hadîs-i şerifler ve daha niceleri İslâm alimlerince türlü şekilde
tefsire tabi tutulmuştur. Bu güzide insanlardan bir kısmı demiştir ki:
– Kişinin rüyası Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i görmesi, Resulullah’ın bulunduğu heyet üzere
olduğu takdirdedir.
Bazıları da demişlerdir ki:
– Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü
takdirdedir.
Meşhur alim ve veli İbn-i Sîrîn hazretleri de bunlardan biridir. Ondan nakledilmiştir ki,
Kâinatın Efendisini görme rüyası ona anlatıldığı zaman o “Rüyada gördüğün zatı
bana anlat” dermiş eğer rüya sahibi o zatı İbn-i Sîrîn’in bilmediği ve Peygamberler
Peygamberinin mübarek hilyesine uymayan bir şekilde anlatırsa, bu kere İbn-i Sîrîn
Hazretleri:
– Ey Adem, derdi, Sen Nebiyy-i Zîşanı görmemişsin!
Kainatın Efendisini rüyada görmek hususunda alimler çok sözler söylemişlerdir. Biz o
sözlere kapı açmadan kısaca ifade edelim ki, onu görmek için kalp aynası parlak
olmak gerek. İnsan günah ve hatadan ne nisbette beri olur, Sünnet-i Seniyyeye ne
nis-bette ittiba ederse, rüya hususunda da şansı o derecede artar. Tarihi bir hakikattir
ki çok kimseler ve büyükler Nebiler Nebisini rüyada görmüşlerdir.
Rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resulünü gören kişi daim durumu iyi ve gönlü şen
olur. Ona artık gönül safası bahşedilir. Eğer üzüntü, keder ve sıkıntısı varsa veya
zindanda ise bütün bunlardan halas olur ve muradının incisini elde eder.
Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i görmesi, onun şefaatine delâlet eder.
Çünkü Nebiyyi Zîşan şefaat sahibidir.
Yine Rahmet Nebiyi rüyada görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde
durmaya alâmettir. Bazı kere de bu rüya, kişinin akrabaları arasında onların hiç
birisinin yetişemediği bir makama nailiyetine delâlet eder.
Rüyada Fahri Alem efendimizi bir şeye binmiş görmek, onun mübarek türbelerini
ziyarete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek,
onbir türlü tâbir olunur:
a) Rahmet,
b) Nimet,
c) İzzet,
d) Ulüvv-i Kadr,
e) Devlet,
f) Zafer,
g) Saadet,
h) Riyaset,
ı) İslam’da kuvvet
i) Dünya ve ahirette hayır,
j) Refah ve rahat
Rüyada Resûl-i Ekrem efendimizin vefat ettiğini görmek, rüya sahibinin kendi
neslinden şerefli ve hayırlı bir kimsenin vefatına delâlet eder. Peygamberler
Peygamberini yolda yaya olarak yürüyor görmek, rüya sahibi için yaya olarak Razva-i
Mutahhara’yı ziyaretine delâlet eder.
Rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resûlü’nü harab bir mekanda görmek, o mekanın
Resûl-i Zîşan’ın bereketiyle tamir ve imar edileceğine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisinin mestlerini giydiğini görmesi, Resûlüllah’ın o
zata Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine işarettir.
Resûl-i Ekrem’in bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerde ucuzluk, bolluk, bereket
ve halkın çokluğuna delâlet eder. Yine bir mahalde Resûl-i Muhterem efendimizi
namaz kılar hâlde görmek, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına delâlet
eder.
Rüyada Kainatın efendisini mübarek sakalını tarar bir vaziyette görmek, üzüntü,
keder, sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Nebiyy-i Zîşanı haddinden fazla güzel görmesi, rüya sahibinin
çokça dindar olduğunu ve Sünnet-i Seniy-yeye itibama delâlet eder.
Yine kişinin rüyada Resûlüllah (s.a.s) ile musafaha yaptığını görmesi, sünnet-i
Peygamberiye tabi olduğuna delâlet eder.
Rüyada Allah Resulünün sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu görmek, sevinç, sürür,
bolluk ve ucuzluğa delâlet eder. Mübarek sakalında aklık görmek, kuvvete, düşmana
galip gelmeye ve kemâle delâlet eder.
Rüyada Nebiler Sultanının kendisine bir şey verdiğini görmek, ilme, hikmete nailiyete
ve Hakka tâbi olmaya işarettir.
Her veçhile Sultan Nebiyi görmek, imanın kuvvetine, dinde salâh sünnete tabi olmaya
ve büyük nimete, ahirette şefaata delâlet eder.
Rüyada Ravza-i Nebiyi görmek, zenginliğe, hapisten ve sıkıntıdan kurtulmağa, nimet
ve berekete delâlet eder.
Rüyada Peygamberler Peygamberini hutbe okurken görmek, iyilikle emretmeye ve
kötülükten sakındırmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm elinden bal hurma gibi güzel ve hoş bir şey
aldığını görmesi, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye ve ona sunulan şey miktarınca ilme
delâlet eder.
Rüyada Kâinatın Efendisini buğday benizli olduğu halde görmek, heva ve hevesi terk
etmeye, tevbe ve istiğfara işarettir.
Yine rüyada Alemin Fahrini silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde
bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görmek, müslümanlarm kafirler
üzerine galip gelmesine delâlet eder.
Rüyada Resûl-i Ekrem’in ardınca gittiğini görmek, sünnet-i Seniyyeye itibaya işarettir.
Tekrar ifade edelim ki, rüyada Peygamber-i Alişan efendimizi görmek, günahlardan
uzak olmaya, gönül safasma, kalb temizliğine, dinde salaha, amellerde ihlasa
bağlıdır. Aşkın çırasına yanmak gerek… Aşık bu yolda kanat çırparsa maşuk da elbet
kendisini gösterecektir.
Evet:
Ey toprak canlı kişi, Muhammed’le aşka yol, Hakka ulaşmak için bilmiyorum başka
yol!

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ