Renk seçin:


Hepsi Muhabbet Erleri Sayesinde…

Hepsi Muhabbet Erleri Sayesinde…

Hepsi Muhabbet Erleri Sayesinde…

Ülkemizde belki, o saçı sakalına karışmış, kara elbiseli, eli silâhlı selefîler yok. Fakat İslâm’ın akıl ve kalp ile münasebetini koparmaya çalışan anlayışlar; akademide, ekranda, camide, kitapçıda arz-ı endam ediyor. Tasavvuftan ürküten, bir mürşide intisâb etmekten soğutan, bugüne kadar gelmiş sahih İslâm’ı, temel ilmihâl bilgilerini her fırsatta eleştiren tipler… Kimi mihrapta, kimi kürsüde, kimi gazete köşesinde…
O hâlde, bu anlayış sahiplerini ve etkileyebilecekleri kişileri, tasavvuf ve sahih tarîkat usullerinin İslâm’a aykırı olmadığına ikna etmek lâzım.
İslâm’ın filiz ve fidan, hattâ tohum hâlinde bile tarîkatlerin uyguladığı metotların nüve hâlinde var olduğunu göstererek:
Meselâ mürşid-i kâmile bağlılık:
Ashâb-ı kirâmın Peygamber Efendimiz’e muhabbet ve bağlılığı.
Efendimiz’in yemeğinin artanını, O’nun mübârek parmaklarının değdiği yerleri sorarak yemeleri ve bereket ummaları… (Müslim,Eşribe,170-171; Buhârî, Meğâzî, 56)
Mübârek saç ve sakallarıyla teberrük etmeleri. Peygamberimiz’in bu muhabbete karşı çıkmaması. (Müslim, Fezâil, 75)
Hâlid bin Velid’in sarığında Peygamber Efendimiz’in mübârek saçından bir tel taşıması ve zaferlerini buna bağlaması… (Vâkıdî, III, 1108; İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, II, 111)
Ashâb-ı kiramdan kimsenin aklına bu sevgi tezâhürleriyle şirki alâkalandırmak gelmedi.
Efendimiz’den sonra da, tâbiînin mânevî istidatlı gençleri, sahâbîlere; benzer şekilde tâbi oldular. Edep ve hürmetle sahâbîlere hizmet ettiler, etraflarında pervâne oldular, onlardan tefeyyüz ettiler. Sahâbîler onları bu hürmet ve ittibâdan da alıkoymadı. Hatta bu bende oluş sayesinde, hadis ilmi inkişaf etti. Kendisini bir sahâbînin hizmetinde onun bütün ilim ve irfanını alıp yaşayarak kendisinden sonraki nesle aktarmaya vakfetmiş Sâlimler, Nâfîler, Alkameler, Mesruklar olmasa kaynaklarımız böyle güçlü olabilir miydi?

Kabe’ye Yönelmek Şirk Mi?

İslâm’ın şiarlarının, şeâirinin olması da mekân-kudsiyet alâkasının illâ da şirke götürmediğini ispatlamaz mı?
Kâbe, Arafat, Müzdelife, Safâ ve Merve… Bunları Allah’ın şiarları, İslâm’ın mukaddes mekânları hâline getiren elbette oradaki Hazret-i İbrahim’den, İsmail’den, Hazret-i Muhammed Mustafa’ya, (Sallallahu aleyhim ecmain) peygamberler değil midir?
Hazret-i İbrahim’in inşa ettiği binaya yönelip namaz kılmakla, şirki kim yan yana getirmeye kalkabilir?
Namazı, Allah için kılıyoruz. Onda Peygamberimiz’e selâm veriyor olmamız, salât getiriyor olmamız, Hazret-i İbrahim ve neslini hatırlıyor olmamız, ibadetimize bir şirk unsuru katıyor mu? Hâşâ! Niye katsın ki?
Her rekâtta okuduğumuz Fâtiha bile, “ellezîne en’amte aleyhim” ile yani, kendilerine Allah’ın nimet verdiği kimselerle (Sahabelerle) aramızda bir râbıta kurmuyor mu? Kurmamızı istemiyor mu?
Bunlar tevkifi şeyler ve biz çoğaltamayız, üretemeyiz. Yani yeni şeâir üretemeyiz. Yeni ibadetler ihdâs edemeyiz. Doğru. Fakat örnek alırız. İstanbul’da Eyüp Sultan’ın kabri, bize Efendimiz’in Ravza’sından bir esinti taşır. Sahâbîyi hatırlarız. Efendimiz’i hatırlarız. Onlara benzemeye çalışırız.
Şer’î çizgide, hatta O’ndan gelen sahih bir silsile üzerinde yürüyen ve muhabbet-i Rasûlullah ile yaşayan bir zâtı mürşid bilerek, sahâbenin yaşadığı bire bir talebe-hoca / mürid-mürşid münasebetini kendi çapımızda meşk ederiz. Bu sırada bu muhabbetle yaptığımız her şey, yine Allah’ın emridir, Peygamberi’nin sünnetidir… Zikrullah’tır, ibâdettir, infaktır, hizmettir.
Eğer bir kişi, mürşidlik taslayıp, kendisine muhabbetle bağlananlardan şer’î çizgi dışında bir şeyler isterse, onlar da -İslâm dışına çıkarak- bunu yaparsa; zaten bunlar artık tasavvuf diye tarîkat diye anılmazlar. Bâbîlik, Bahâîlik, İbâhiyye… adını alırlar, fırka olurlar.
Yani, tarîkat diye adlandırdığımız yolların birinci şartı, İslâm dairesi içinde bulunmalarıdır. İslâm dairesine çıkmış yollara, artık tarikat demeyiz, fırka deriz.

Kaynak: Kıyameti koparan kopuşlar

Mustafa Asım Küçükaşçı

Feyzem Yayınları

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ