Renk seçin:


MELEK

MELEK

Bir kimsenin rüyada meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber
gökte olduğunu görmesi, şehidliğe nailiyete ve Yüce Allah’ın inayetiyle kurtuluşa
delâlet eder.
Rüyada meleklerin gökten yere indiklerini görmek, bâtıl ina-nışlı kimselerin zelil ve
hakir olmalarına, Hak üzerinde olanların da zaferine delâlet eder.
Rüyada kendisini melek olmuş görmek, beş vech ile tâbir edilir.
a) İzzet,
b) Şeref,
c) Devlet,
d) Yücelik,
e) Zafer,
Rüyada bir meleği insan şeklinde ve iyi giyinmiş görmek, sürür ve hayra, çirkin
şekilde ve eski, yırtık giyinmiş görmek, gam ve kedere delâlet eder.
Rüyada meleklerin kendisine secde veya rükû ettiklerini ve tevazu gösterdiklerini
görmek, bütün maksat ve arzuların meydana gelmesine, dünyada rızık, iyilik ve güzel
şöhrete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeli sözler
söylediklerini görmesi, şehitliğe ve dünyada sevince erişmeye işarettir.
Rüyada meleklerin ev ve dam üstüne indiklerini görmek, çok oldukları takdirde, veba
ve taun gibi hastalıklara delâlet eder.
Rüyada meleklerin harp sahasına indiklerini görmek, düşman üzerine galibiyete
alâmettir. Sıkıntı, üzüntü, keder içerisindeki kimsenin melekleri rüyada görmesi,
sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görmek, âlim, salih ve
muttaki bir çocuğun dünyaya gelmesine delâlet eder ve herkes o çocuğa tâbi olur.
Yine rüyada meleklerden bir meleği şehir veya bir köy içinde görmek, o şehir veya
köyde alim ve zahid bir zatın öleceğine alâmettir. Yahut orada zulüm ile bir adam
öldürülür.
Rüyada ruhani melekleri görmek, beş şekilde tâbir olunur:
a) Şeref,
b) İzzet,
c) Bereket,
d) Ticaret,
İnsanlar arasında şöhrete erişmek.
Bir kimsenin rüyada melek suretine dönüştüğünü görmesi, izzet ve şerefe delâlet
eder.
Nablusî (r.a) demiştir ki:
Bir kimsenin meleği, çocuk görmesi, gelecek zamana; delikanlı görmesi, şimdiki
zamana, ihtiyar halde görmesi, geçmiş zamana delâlet eder.
Rüyada meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve mağfiret talebinde bulunduklarını
görmek, din ve gidişatın güzelliğine, çok mala, hayır ve berekete delâlet eder.
Rüyada meleklerin bir kabristana indiklerini görmek, o kabristana salih bir kimsenin
defnedilmesine işarettir. Meleklerin sokakta görülmesi, o mahal halkının ölçü ve
tardıda eksiklik yaptıklarına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bir melekle güreştiğini görmesi, üzüntü ve kedere, azizlik ve
yücelikten sonra hakir ve zelil olmaya alâmettir. Sıkıntı, üzüntü, meşakkat içindeki
kişinin rüyada melek görmesi, sıkıntı ve üzüntüden halas olmaya delâlet eder.
Rüyada meleklerin kendisine selâm verdiklerini görmek, Allah Teâlâ’nın, basiret ve
anlayış ihsan edeceğine işarettir.
Bazı kere melekleri görmek şehitlere, bazı kere de emin ve hayırlı adamlara ve
askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet reisi tarafından gönderilen
kimselere delâlet eder.
Rüyada azap meleklerini görmek, Melikin elçisini veya hakimini görmeye delâlet eder.
Yine rüyada meleklerin bir ölüye selam verdiklerini veya bir hüccet ve delil telkin
ettiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerini görmek, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç
ve selim bir kalbe malik olmaya delâlet eder. Ve o kişi muradının incisini elde eder.
Rüyada bir ölünün, azap meleklerinin kendi yanma gelmediklerini haber vermesi,
rüya sahibinin güzel gidişatına, afiyette oluşuna ve taatının Allah indinde kabul
edilişine ve borcu varsa o borçtan kurtuluşuna delâlet eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ