Renk seçin:


Örnek alabileceğin davranışların en güzeli

Örnek alabileceğin davranışların en güzeli

Efendimiz (s.a.v) 23 yıl boyunca sergilediği kumandanlık, eğitimcilik, hukukçuluk, riyaset gibi vazifelerde en müstesna üsve, en büyük örnek şahsiyet oldu.

Dolayısıyla her insan, Hz. Peygamberin (s.a.v) şerefli hayatı be Sünnet-i Seniyye’sinde, kendisine örnek alabileceği davranışların en güzelini ve mükemmelini bulabilir.

Efendimiz (s.a.) kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa hayatın her safhasında eşsiz örnekler tevzi etti. Nitekim O:

Din liderliği ile örnektir. Devlet reisi olarak örnektir. İlahi muhabbet bağına girenlere örnektir. Rabbin nimetlerine gark olduğu zamanlar, şükür ve tevazu ile örnektir. Zor zaman ve mekanlardaki sabır ve teslimiyeti ile örnektir. Ganimet karşısındaki cömertliği ve istiğnası ile örnektir. Aile efradına şefkati ile örnektir. Zayıflara, kimsesizlere, kölelere merhameti ile örnektir. Mücrimlere af ve müsamahası ile örnektir:

Eğer servet sahibi, zengin bir kimse isen, bütün Arabistan’a hakim olan O yüce Peygamberin tevazu, istiğna ve cömertliğini tefekkür et!

En zayıf teb’adan biri isen, Mekke’de zalim ve gasıp müşriklerin idaresi altında yaşayan mazlum Peygamberin hayatından örnek al!

Eğer muzaffer bir fatih isen, Bedir ve Huneny’de düşmanına galebe çalan cesaret ve teslimiyet Peygamberinin hayatından ibret al!

Allah göstermesin eğer mağlubiyete uğradığın olursa, o zaman da Uhud Harbi’nde şehit düşen veya yaralanan ashabının arasında kendi yarasına aldırmadan sabır ve şecaatle dolaşan mütevekkil Peygamberi hatırla!

Eğer muallim isen, mescidde Suffe Ashabı’na ince, rakik ve hassas gönlünün feyzini aktararak ilahi emirleri öğreten Peygamber’i düşün!

Eğer talebe isen, kendisine vahiy getiren Cibril’i Emin’in önünde edep, dikkat ve iştiyakla oturan Peygamber’i tasavvur et!

Eğer öğüt veren bir vaiz veya emin bir mürşid isen, Mescid-i Nebevi’nin içinde ashabına sohbet ederek hikmet saçan Peygamber’i dinle! O’nun tatlı sesine kulak ve gönül ver!

Eğer hakkı tutup kaldırmak istiyorsan ve bu hususta seni destekleyen bir yardımcı dahi yoksa, Mekke’de her tür yardımdan mahrum iken zalimlere hakkı ilan edip onları hidayete davet eden Peygamber’in hayatına bak!

Düşmanına galebe çalıp onun belini kırdınsa, batılı perişan edip hakkı ilan ettinse, Mekke’nin feth günü galip bir kumandan olduğu halde, mukaddes beldeye büyük bir tevazu ile devesi üzerinde secde edercesine giren şükür halindeki Peygamber’i gözünün önünde canlandır.

Eğer çiftlik sahibi bir kişi isen ve oradaki işlerini yoluna koymak istersen, Beni Nadir, Hayber ve Fedek arazisine sahip olduktan sonra onları ıslah ve en iyi şekilde idare edecek şahısları iş başına getiren O dirayetli Peygamber’den örnek al!

Eğer kimsesiz biri isen, Abdullah ve Amine’nin yetimleri, ciğerpareleri olan biricik Masum’u, O nurdan Yetim’i düşün!

Eğer yetişmiş bir genç isen, Mekke’de amcası Ebu Talip’in sürüsüne çobanlık yapan peygamber namzedi gencin hayatına dikkat et!

Eğer ticaret kervanlarıyla yola çıkan bir tacir isen, Şam’a ve Yemen’e giden kafilelerin en ulusu olan Zat’ın ahvalini mülahaza et!

Eğer hakim isen, Mekke uluları birbirine girip vuruşacağı sırada Hacer-i Esved’i Kabe’deki yerine koyma hususunda O’nun adil ve firasetli davranışını düşün!

Ve tekrar gözünü tarihe çevirerek Medine’de, Mescid-i Nebevi’de oturup darlık içindeki fakirle varlık sahibi zengini huzurunda eşit tutarak insanlar arasında en adilane bir surette hüküm veren O Peygamber’e bir bak!

Eğer bir zevc isen, Hz. Hatice’nin ve Hz. Aişe’nin zevci olan O mübarek Zat’ın temiz sıretine, derin hissiyatına ve şefkatine dikkat et!

Eğer bir baba isen, Fatımatü’z-Zehra’nın babası ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in dedesi olan O yüce Zat’ın onlara karşı davranışlarındaki ahvali öğren!

Velhasıl senin sıfatın ne olursa olsun, hangi ahval içinde bulunursan bulun, her daim Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’i kendin için en mükemmel bir örnek olarak bulursun.

Çünkü O’nun muallimi Allah Teala’dır; kılavuzu Kur’an’ı Kerim’dir

Osman Nuri Topbaş

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ