Renk seçin:


Orucun Fazileti

Orucun Fazileti

Oruç Allah-u Teâlâ içindir. Cehennem ateşinden kalkandır. İnsan, oruç ile kendini dünyada günahlardan korur. Çünkü oruç şehveti kırar, günaha girmesini önler. Şeytan ve nefisten gelen oklara engel olur, karşı koyar. Ahirette de Cehennem ateşinin hücumuna karşı kalkan gibi insanı muhafaza eder. Kalkan ancak sağlam olduğu, kendisine çarpan şeylerle bozulmadığı zaman faydalı olur. Oruç da günahlardan kaçtığı oranda oruçluyu korur. Kusurlu ve noksan tutulan orucun Cehennem ateşinden koruması da zayıf olur. Hadis-i kudsîde: “Oruç ancak benim içindir, onun karşılığını ancak ben veririm’’ buyrulması, orucun Allah-u Teâlâ’ya mahsus bir ibadet olduğunu göstermektedir. Bunu alimler çeşitli şekilde açıklamışlardır:

  1. Oruç, sahibini riyadan uzaklaştırır. Çünkü kul ile Rabbi arasında bir sırdır. Bu sırra kendisinden başka kimse muttali olamaz. Zira oruç tamamen niyet ve orucu bozan şeyleri terk etmektir. Ketebe, yazıcı melekler de, kendilerinin rolü bulunmadığı şeye muttali olmazlar.
  2. Oruç ile Allah-u Teâlâ’dan başkasına ibadet edilmemiştir. Bu yönden de oruç yalnız Allah-u Teâlâ içindir. Hâlbuki sadaka, hac ve kurban gibi ibadetlerle, Allah-u Teâlâ’dan başkasına ibadet edilmiştir. Meselâ müşrikler bunlarla putlarına tapınmışlardır.
  3. Oruç insanı, Allah-u Teâlâ’nın ahlâkı ile ahlaklandırmaktadır. Zîra oruç tutan, yemek ve içmekten sakınmaktadır.
  4. Bütün ibadetlerin karşılığını Allah-u Teâlâ verdiği halde, oruç için: ‘’Oruç benim içindir, onun karşılığını ancak ben veririm’’ buyurmasında orucun şerefinin büyüklüğüne işaret vardır. Çünkü Allah-u Teala, bir şeyi kendi üzerine alırsa, onu en bol olarak eda eder, Keremiyle karşılığını bol bol vermeğe sahip olmasından, ne kadar vereceğini bildirmez.

Musannifin (rahimehullah): ‘’Riya, gösteriş veya başka bir maksat için olmayıp, yalnız Allah-u Teâlâ’nın rızası için tutulan oruç. Cehennem ateşinden kalkan olur.’’  Her oruç kalkan vazifesi görmez demektetir. Nitekim Ebû Hûreyre’nin (radıyallahû anh) rivayet ettiği hadîs-i şerifde Resûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem):  ‘’Allah-u Teâlâ’nın, oruç benim içindir, onun mükâfatını ancak ben veririm. O yemesini içmesini sırf benim için terk etmiştir, buyurduğu oruç, içinde riya, gösteriş, başka maksat bulunmayan oruç içindir» buyurmuştur.

Oruç. ibadetin kapısıdır. Resûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem); ‘’Oruçlu abidin uykusu ibadettir. Nefesi tesbihtir. Duası müstecâbdır. Ameline kat kat sevap verilir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur’’ buyurmuştur.

Ravda kitabında bildirilmiştir. Çünkü oruç şehveti, nefsin arzularını kırar. Kalbi nurlandırır. ibadete yönelme ve girme hâsıl olur. Böylece oruç sanki ibadetin kapısı gibi olur.

İhyâ kitabında diyor ki: Allah-u Teâlâ’nın düşmanı olan şeytan, oruç için kahrolur. Çünkü nefsin arzuları onun için vesiledir. Yemek, içmekle nefsin arzuları kuvvetlenir. Oruç bu arzuları kırınca şeytanın aldatması zorlaşır. Resûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem) bunun için: ‘’Şeytan, âdemoğlunun damarlarında, kan gibi dolaşır. Açlıkla onun yollarını daraltınızı buyurmuştur. Allah-u Teâlâ’nın düşmanını kahretmekte Allah-u Teâlâ’nın dinine yardım etmek vardır. Allah-u Teâlâ’nın dinine yardım edene de, Allah-u Teâlâ yardım eder. Nitekim Muhammed suresi, yedinci âyet-i kerimesinde: Eğer Allah-u Teâlâ’nın dinine yardım ederseniz, AlIah-u Teâlâ da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar’’ buyurmuştur. Evvelâ gayret,  cehd ederek başlamak kuldan, sonra hidayetle başarı ile karşılığını vermek Allah-u Teâlâ’dandır. Bunun için Allah-u Teâlâ Ankebut suresi, altmışdokuzuncu âyet-i kerimesinde: ‘’Bizim uğrumuzda mücâhede edenlere elbette yollarımızı gösteririz’’ buyurmuştur. Yine Ra’d suresi. onbeşinci âyet-i kerimesinde: Bir cemiyet kendindeki fazileti değiştirmedikçe Allah-u Teâlâ da onların huzurunu bozmaz’’ buyurmuştur. Buradaki tağyir, değiştirmekten murad şehvetlerin azmasıi insanların nefs ve şeytanlara uymasıdır. Şehvetler, şeytanların yayılıp dolaşacakları yerlerdir. Şehvetine kapılan kimselerden şeytan eksik olmaz. $eytanların yanından ayrılmadığı kulda Allah-u Tealaya yakın olmaktan mahrum olur. Nitekim Resûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem): ‘’Eğer şeytanlar âdemoğullarının kalplerinde dolaşmasaydı, onlar gökler âleminin gizliliklerini görürlerdi.’’ buyurmuştur. İşte bu sebepten oruç, ibadetin kapısı, Cehennemin ateşinden koruyan bir siper olmuştur.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ