Renk seçin:


"Bir kimsenin" ile Etiketlenen Konular

18 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada kın yapan ustayı görmesi, işleri örtmeye ve sırları gizlemeye ve malı muhafaza etmeye alâmettir. Rüyada kın görmek, bekâr erkek ve bakar kadına delâlet eder.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
-Bir kimsenin rüyada katırcıyı görmesi, iş yapmakta gayretli bir valiye, hayvanların çoğalma ve ıslahı vazifesini üzerine alan ve yürüten bir memura alâmettir.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada yeni bir kapıyı kapadığını görmesi, bekârsa temiz ve saliha bir kadınla evlenmeye alâmettir. Evli ise bunun tam zıddı... Bazı kere de rüyada bir veya daha fazla kapıyı kapadığını görmek, işinde devamlı kalacağına delâlet eder. Kilit kapamak, nikâh ve evlenmeye işarettir. Rüyada kapısının...
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Kişinin rüyada kanepe görmesi veya üzerinde oturması, yüksek mevki ve iyi yere delâlet eder. Rüyada kanepenin kırıldığını görmek, bulunduğu mevkiden düşmeye ve azledilmeye işarettir.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada kâfur görmesi, izzet ve zinetle beraber güzel övgüye delâlet eder. Kâfur rüyası şunlara da delâlet eder: a) Alim, b) Altın, c) Sadık dost, d) Güzel hizmetçi, e) Çok mal ve menfaat, f) Medh ve sena, g) Nefsin zineti, h) Ferah ve sürür... Bazı kere de kâfur görmek, gizlice...
15 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada Allahü Teâlâ'yı zikretmesi, münacat ve tevhid ezberlemesi, Peygamber-i Zîşân hakkındaki kaside ve na'tları zihninde tutması, sapıklıktan hidâyete, kıtlıktan bolluğa, üzüntü ve sıkıntıdan sürür ve neşeye kavuşmağa delâlet eder. Yine rüyada Yüce Allah'ı takdis etmek, şevk ve vecd veren bir...
15 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada un gibi, ekin gibi bir nesneyi elekten geçirdiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delâlet eder.
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada doktor görmesi, âlim ve fazıl birine delâlet eder. Rüyada bir doktorun kendisine ilâç verdiğini görmek, vücudun sıhhat ve afiyetine delâlet eder. Nablusî (rh.a.) demiştir ki: "- Rüyada görülen doktor, insanın anasıdır. Bu sebeple bir kimse rüyada kendi doktorunun öldüğünü görse, o kişinin...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada divit görmesi, onun kıymeti nisbetince, izzet, devlet ve yüksekliğe işarettir. Bazı kere de divit görmek: Hanıma, mala, hizmetçiye, evlenmeye, bir kadın tarafından meydana gelecek menfaate, evlât tarafından meydana gelecek bir durum ve maksada alâmettir. Bu sebeple bir divitten yazı yazdığını...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada dişi arslan görmesi. şerli, zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına alâmettir. Rüyada bir dişi arslanı sevip ökşadığmı gören kişi, büyük bir sıkıntıdan ve şiddetli bir ızdıraptan kurtulur. Rüyada dişi arslan sütü içtiğini görmek, sultan tarafından gelecek bir mala ve menfaate delâlet...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada Hak din olan İslâm'ı bırakıp bir batıl dine girmek hali, günaha, zillet ve hakarete delâlet eder.
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada yorgunluk ve meşakkatten sonra dinlenip rahat ettiğini görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntı ve şiddetten sonra hayırlı ve saliha bir kadına delâlet eder. Hasta bir adamın rüyada dinlendiğini görmesi, ecelinin yaklaştığına, dünyanın türlü meşakkatinden sonra rahata kavuşacağına alâmettir. Bazı kere de dinlenmek,...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Kişinin rüyada dil çiçeği görmesi, şerefli bir zattan gelecek devamı olmayan mala delâlet eder.
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada dibek görmesi, kadına delâlet eder. Dibekte bir şey dövdüğünü görmek, izdivaç ile tâbir olunur. Nablusi demiştir ki: "Rüyada taş dibeği görmek, kolaylıkla ıslahedemediği malı, zahmet ve meşakkat çekerek ıslah eden kişiye delâlet eder." Rüyada dibek görmek bazı kere de ihtiyaçları gidermeye...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada dev ve peri görmesi, işe, zenginliğe veya yalan habere alâmettir.
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bir kimsenin kendi bacaklarının derisini gayet ince ve muntazam bir şekilde yüzdüğünü görmesi, ona ulaşacak hayıra delâlet eder. Veya o kişi bir kadınla evlenir. O kadın da kendi malını beyine bağışlar. Bazıları demişlerdir ki: Eğer bu rüyayı hasta biri görürse öleceğine ve...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Denizden istifade çoktur, fakat her denize giren inci elde edemez. Ve selâmet denizin kenarındadır. Bu sebeple bir kimsenin rüyada deniz görmesi, kuvvetli, celâdetli ve insanların kendisine muhtaç olduğu şefkatli ve adaletli bir sultana, yani dev let başkanına delâlet eder. Bu rüyayı...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada demirci örsü görmesi, kuvvet ve mala delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada demirci örsü görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Kadri yüce bir adam, b) Menfaat, c) Kuvvet, d) Velayet, e) İkbal... Kirmanî de şöyle demiştir: Rüyada çekiç ile örs üzerine...