Renk seçin:


"DİNLEMEK" ile Etiketlenen Konular

12 Ocak 2019 - 0 yorum
Cumada, cuma namazının kılınmasından önce, yarım saat kadar devam eden bir hutbe var. Din görevlisi minber dediğimiz yere çıkıyor. Bütün camide toplanmış olan o muazzam kalabalığa, bir konuşma irad ediyor. Herkesin bunu dinlemesi gerekiyor. Tabii, düşünün; her cuma günü bir konferans...
10 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsanlar arsında geçen çoğu konuşmalar son derece yüzeyseldir. Çoğu insan başkalarının söylediklerine nadiren kulak verir. Fakat konuşmalarımız çok daha derin olabilir; bir kere kesinlikle daha çok sükut ve derinlik içerebilir. Japon lisansüstü öğrencilerimden biri, Amerika’da şahit olduğu konuşmaların kalitesizliğinden dem vurmuştu...
11 Ağustos 2017 - 0 yorum
İki kardeşten biri olan Ahmed-i Bîcan, bir gün bir camide vaaz etmekte iken ağabeyi Muhammed Yazıcıoğlu camiden içeriye girer ve küçük kardeşinin sohbetini dinlemeye başlar. Kardeşi ağabeyinin camiye geldiğinin farkındadır. Fakat bir de bakar ki, ağabeyi biraz sonra camiyi gülerek...
23 Aralık 2016 - 0 yorum
Kur'ân-ı Kerim Allah'ın kelamıdır ve onunla hemdem olmak saadetin en büyüğüdür. Bu sebeple âyetler görmek rahmettir. Âyet-i Kerimeler iki türlüdür: Rahmet âyetleri, azab âyetleri... Bir Müslümânın rüyada rahmet âyetlerini görmesi veya okuması veya okunduğunu işitmesi, Allahu Teâlâ'nın rahmetine delâlet eder ve o...
21 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada A'râf sûresini veya ondan bir parçayı okuduğunu, yahut üzerine okunulduğunu görmesi, ilme nailiyete, dinde kuvvete ve hâlis müminliğe alâmettir. Ibn-i Sîrîn hazretlerinin beyanına göre, bu sûreyi rüyada okuyan kişi Tûr-i Sina'yıziyarete mazhar olur, düşmanına galip gelir. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki:...
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada kendi çocuklarına veya bir başka kimseye nasihat ettiğini, güzel güzel öğütler verdiğini görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye alâmettir. Bir kimseye rüyada düşmanı tarafından nasihat edilmesi, o kişi hesabına iyi değildir.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada herhangi bir şarkının nakaratını dinlemek, zamanı boşa geçirmeye ve faydasız şeylere delâlet eder.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada Ney sesi veya başka bir musiki sesi duymak, arzu ve isteklerin yerine gelmesine, gönül ferahlığına ve sanata karşı alâkaya delâlet eder.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bir kimseden aslı astarı olmayan masal dinlediğini görmek, yalan haber işitmeye delâlet eder.
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, düşmanlar üzerine galip gelmeye, kıyamet gününde Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ile olmaya delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, dinde salâha, halis imana, tevbe ve istiğfara delâlet eder. Cafer-i Sâdık, rüyada...
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada Kâfinin Sûresi'ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, kâfir ve münafıklarla mücahede etmeye, kıyamet gününde Allah'ın Resulü ve şehidlerle beraber olmaya, hayır ve hasenat iş lerinde muvaffakiyete delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri: O kimsenin dinde ve şeriatte...
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada Sûre-i Kevser'i veya ondan bir âyet okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, çok kurban kesmeye, zenginliğe ve her iki âlemde de çok çok hayra nailiyete delâlet eder. Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada bu sûre-i celileyi görenin mal ve nimeti çok olur, devlete erer,...
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada Maun Sûresi'ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, komşuları ve arkadaşları menfaatlendirmeye ve herkesi razı kılmaya delâlet eder. Ibn-i Sîrîn demiştir ki: O kimse namazı ara sıra ve vakitsiz olarak kılar, itikadı zayıf olur.
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada Sûre-i Kureyş'i veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, halkın arasını ıslah etmeye, meşakkatsiz rızka, muhtaçları yedirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere mâlik olmaya delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın tâbiri şöyle: a) Herkese iyiliği murad eder, b) İnsanlar tarafından...
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada Sûre-i Fil'i veya ondan bir âyeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek ve de bir başkasından işitmek, düşmanı kahretmeye, fetih ve zaferlere ve hacca gitmeye, şiddet ve korkudan hayatı müddetince emin olmaya delâlet eder.
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bu sûreyi veya bundan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, selim kalbe, mal biriktirip hayır yolunda harcamaya, güzel söz söyleme sanatına ve insanlar nezdinde meşhur olmaya delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: - O zat malını Allah rızası için hayra...
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada Sûre-i Asr'ı veya ondan bir âyeti okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmesi, ilâhî müjdeye, kazanç ve menfaate, düşman üzerine galip gelmeye, sabır ve sebata ve hak olanı tavsiyeye delâlet eder.
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir âyeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok mal ile rı-zıklanmaya ve dünya için biriktirmeye işarettir. Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: - O kimse zahid ve dünyadan uzak olur ve fakat dünya bütün nimetleriyle ona teveccüh eder.