Renk seçin:


"duymak" ile Etiketlenen Konular

SES
25 Aralık 2016 - 0 yorum
SES: Rüyada bir insanın sesini duymak, halk arasında iyi isim ve şöhrete işarettir. Rüyada kendi sesinin gür ve kuvvetli çıktığını görmek, insanlar nezdinde iyilik ve şöhretle anılmaya delâlet eder. Kirmani demiştir ki: - Rüyada görülen ses, insanın şöhreti ve halk arasında zikridir. Rüyada görülen...
21 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada kapısı önünde zil çalındığını görmek, eğer ehilse bir şehre vali olmaya delâlet eder. Yine zil görmek, gayet kibirli ve dünyaya düşkün kimselere de delâlet eder. Rüyada eline ziller takıp oyun oynayan kimseyi görmek, servetiyle kibirlenen ve dünya ile meşgul olan bir adama...
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Kişinin rüyada güzel nağmeler terennüm ettiğini veya başkasından işittiğini görmesi, gönül saf asma, sevinç ve sürura delâlet eder.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada uzaklardan bir münadi, yani ses duymak veya çağırılmak, yolculuk ile tâbir olunur
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada Ney sesi veya başka bir musiki sesi duymak, arzu ve isteklerin yerine gelmesine, gönül ferahlığına ve sanata karşı alâkaya delâlet eder.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
SAAT: Rüyada bir saatin tık tık vurduğunu görmek, zamanın akışına işarettir. Saat görmek, bahtın ve talihin güzelliğine de delâlet eder.
19 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada lebbeyk demek, yardıma, zafere, refaha, sürura ve günahların affına delâlet eder. Rüyada hac mevsiminde lebbeyk diyerek telbiye getirdiğini görmek, düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. Bazı kere de lebbeyk demek, emanete riayeti olan, dindar ve yanma bırakılan emanetleri sahiplerine iade eden iyi bir kimseye...
19 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bülbül görmek, fasih konuşan, güzel sesli, iyi sözlü bir evlada delâlet eder. Evinde bülbül olduğunu görmek, böyle bir evlada veya böyle güzel konuşan bir arkadaşa işarettir. Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bülbül görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) Zengin kimse, b) Zengin ve...
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada keman görmek veya keman sesi duymak, rütbe ve mevki sahibi birinden gelecek menfaata delâlet eder. Rüyada büyük bir zatın kendisine keman verdiğini görmek, müjdeli habere veya yüksek makama delâlet eder.
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada kelime-i şehadet getirdiğini ve Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğini görmek, sevinç ve sürura, selâmete, hidayete, geniş ve helal rızka, üzüntü ve kederden kutulmaya delâlet eder.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bir koyun çobanının kaval çaldığını görmek, iyi habere işarettir. Kendisinin kaval çaldığını görmek, hasrete, gurbete ve sevdiklerinden ayrılmaya delalet eder.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bir mescidde veya topluluk içinde kaside okuduğunu, yahut bir başkasının okuduğunu görmek, zikr-i cemile, tevbe ve hayırlı işlere delâlet eder. Çünkü kaside Cenab-ı Hakk'ın medh ü senasıdır.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada kapı gıcırtısı duyması, bekçi veya kapıcılar tarafından meydana gelecek şerre delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, gizli sırları ifşa etmeye alâmettir. Nablusî demiştir ki: "- Kâtibin kaleminin kâğıt veya yazı tahtası üzerinde gıcırdaması ve rüyada bunun duyulması, ilim sahipleri için, Allahu...
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada kendisini kadir gecesinde görmek, af ve mağfirete, günahlara tevbeye ve Allahu Teâlâ'ya ilticaya, bol rızka, mal ve menfaate delâlet eder. Kadir gecesinde bir mescidde namaz kıldığını, sonra istiğfar ettiğini görmek, dinde salâha, ahiret saadetine, takva ve veraya delâlet eder.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Vali veya yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada kabalıkla anıldığını görmesi: "Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından herhalde dağılıp gitmişlerdi bile." (Al-i İm-ran, 159) mealindeki âyet hükmünce, vazifeden azledilmeye delâlet eder.
15 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada ezgi söylediğini görmesi, bâtıl söze ve musibete işarettir. Eğer söyleyenin sesi güzel ise faydalı ticarete, güzel değilse zararlı bir ticarete alâmettir. Rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görmek, miskinlik ve zillete delâlet eder. Yine rüyada ezgi ve şarkı...
15 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada ezan okuduğunu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tâbir olunur. Ve o kimse hacca gider. Bazı kere de ezan görmek, hârb ve cenk için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delâlet eder. Yine rüyada ezan okumak, makam ve derecenin yüksekliğine, büyük bir...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada def zili görmesi, münakaşaya, düşmanlığa ve şöhrete delâlet eder.
12