Renk seçin:


"ettiğini" ile Etiketlenen Konular

24 Aralık 2016 - 0 yorum
HÜCUM: Rüyada İslâm askerlerinin kâfirler üzerine hücum ettiğini görmek, sıkıntılardan halâs olmaya, zafer kazanmaya, ganimet ve menfaata delâlet eder.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HAVALE ETMEK: Kişinin rüyada bir şeyi havale ettiğini görmesi, havale edilen kimse için tazminata, havale eden için de hayır ve menfaate delâlet eder.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HARP: Rüyada harp ettiğini ve düşmana karşı yürüdüğünü görmek, din gayretine, kalb temizliğine ve hacca gitmeye delâlet eder. Rüyada düşman askerini esir ettiğini görmek, gizli sırlara vakıf olmaya, hayırlı haberlere işarettir. Bazı kere de harp rüyası, rayiş fiyatın pahalılığına delâlet eder. Yine rüyada...
23 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada azgınlık ettiğini görmek, hayra alâmet değildir, dince fitne sayılan şeylere delâlet eder.
23 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada herhangi birini azad etmesi, kurban ile tâbir olunur. Rüyada kendisini azad ettiğini görmek, kurban kesmeye delâlet eder. Hanımını azad ettiğini görmek, hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin azad olduğunu görmesi, ecelin yaklaştığının işaretidir. Günahkâr birinin azad edildiğini görmesi, tevbeye delâlet...
23 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada yemin ettiğini görmek, vefasız dostlar yüzünden gadre uğramaya ve üzücü hadiselere delâlet eder.
21 Aralık 2016 - 0 yorum
RİYA: Bir kimsenin rüyada riya ettiğini görmesi, uyanıklığı halinde haram olan bir şeye sebep olmasına işarettir
21 Aralık 2016 - 0 yorum
HAMD ETMEK: Rüyada Allahu Teâlâ'ya hamd ettiğini görmek, çok hayra delâlet eder. Bir kimse rüyada dilinde zikir ve hamd ve gönlünde şevk olduğu halde Rabbini zikrediyor görse, artık o kişi dininde nur ve hidayete nail olur ve muradının incisini elde eder. Fakir adamın rüyada...
21 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada işlerinde ölçülü hareket ettiğini görmek, bekâr için istediği bir kadınla evlenmeye veya bir maişete erişmeğe delâlet eder. Yine rüyada ölçülü ve intizamlı bir şekilde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin Allah rızası için mütevazi olmasına alâmettir. Ölçülü hareket uyanıkken nasıl güzelse, rüyada da...
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada muhtaçlara iyilikte bulunduğunu ve yardım ettiğini görmesi, düşmanını kahretmeye ve Yüce Allah'ın gadabını söndürmeye delâlet eder. Çünkü, gizlice verilen sadaka Cenâb-ı Kibriyanm gadabma söndürür. Yani Allah Teâlâ iyilik yapan kuluna gadap etmez, onu rahmetiyle kuşatır. Sadaka verdiği kişi günahkâr olarak tanınan...
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada kavga ettiğini görmesi, kuvvete veya bir adamla düşmanlığa, yahut ihtilâfa düşmeye delâlet eder. Rüyada elinde bir kılıç veya silah olduğunu görmek, rüya sahibinin yapacağı bir işten dolayı şöhret bulacağına işarettir. Rüyada bir küçük çocukla kavga ettiğini görmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder. Yine...
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada kasem ettiğini, yani yemin ettiğini görmek, sözünde durmaya, korkudan emin olmaya delâlet eder. Ancak bu yemin doğru şey üzerine edildiğinde tâbir böyledir. Yalan yere yemin etmek, zillet ve fakirliğe işarettir.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
ŞEFAAT: Rüyada birine şefaat ettiğini görmek, mürüvvetin ve ahlâkın ziyadeliğine delâlet eder. Yine rüyada başka bir kimsenin kendisine şefaat ettiğini görmek, şefaat edenden şefaat olunanın hayır ve menfaat göreceğine delâlet eder. Rüyada herhangi bir adama şefaat ettiğini görmek, ecir ve sevabın husulüne ve mertebenin yüksekliğine...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada dua etmek, duanın kabul olmasına, hidayet, rızık ve büyük kimseler yanında övülmeye delâlet eder. Rüyada namazdan sonra dua ettiğini görmek, büyük hayra; bir başkası aleyhine dua etmek, o kişiyi sözleriyle kahra uğratmaya delâlet eder.
14 Aralık 2016 - 0 yorum
GÜNAH: Kişinin rüyada günahını ikrar ettiğini görmesi, izzet ve şerefe delâlet eder. Çünkü günahından tevbe eden günah işlememiş gibi olur. Rüyada günah işlediğini görmek, borç altına girmeye işarettir. Bir kadının rüyada üzerinde biriktirdiği günahları, borçları ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada kendisini günah işler...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
TEYEMMÜM: Rüyada teyemmüm ettiğini görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve kaygının gitmesine, Allahu Teâlâ tarafından kurtuluş ve ferahlığın geleceğine delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada teyemmüm görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Murada nail olmak, b) Şifa, c) Rızık, d) Hac, e) Ferah ve kurtuluş. Yine rüyada...
14 Aralık 2016 - 0 yorum
TEVBE: Bir kimsenin rüyada tevbe ettiğini görmesi, sıkıntı ve belalardan kurtulmağa, mülke, şeref ve berekete erişmeye, hapiste ise zindandan halâs olmağa delâlet eder. Kâfirin rüyada tevbe ettiğini görmesi, Müslümanlık ile şereflenmesine ve hidayete ermesine işarettir. Rüyada kendisini günah işlemekten men ettiğini görmek, bir musibete işarettir....
14 Aralık 2016 - 0 yorum
TEŞVİK ETMEK: Rüyada herhangi bir kimseyi bir iş yapması için teşvik ettiğini görmek, vaaz ve nasihati kabul etmeye delâlet eder. Bu rüya, bazan da maksat ve arzunun sebepleri ile tâbir olunur. Yine rüyada bir kimseye: "Gel Allah'ın kitabı Kur'ân'ı oku!" diye teşvik ettiğini...
12