Renk seçin:


"görmesi" ile Etiketlenen Konular

26 Aralık 2016 - 0 yorum
SILA-I RAHMİ TERK: Bir kimsenin rüyada Sıla-ı Rahmi terk ettiğini görmesi, sapıklığa düşmeye delâlet eder. Çünkü Sıla-ı Rahm Allah Teâlâ'nın ziyaret edilmelerini emir buyurduğu yakın akrabalardır. Ana, baba, amca, teyze gibi... Bazı kere de bu rüya: "Birbirinizi ziyaret etmekten kesilmeyin ve birbirinize sırt çevirmeyin."...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HURMA SATICISI: Bir kimsenin rüyada hurma satıcısını görmesi, biriktirilmiş helâl kazanca ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen bir adama delâlet eder. Yine bu rüya, mala, helâl rızka ve ömrün bereketine delâlet eder.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HURMA AŞISI: Kişinin rüyada hurma aşısı görmesi, hastalık ve altınlara delâlet eder. Bu sebeple bir kimse rüyada yerden bir hurma aşısı kaldırdığını görse, bu rüya, onun zevcesinin hastalığına işarettir ve ondan o kişiye birçok altın düşer.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HUNİ: Bir kimsenin rüyada huni görmesi, insanlara meşru bir şekilde tasadduk eden ve israftan kaçınan bir âlime delâlet eder. Huni rüyası, altın ve gümüş gibi mala da işarettir. Yine rüyada huni görmek, tedbirli ve işlerinde itiyatlı davranan bir kimseye delâlet eder.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HURÇ (Meşinden veya kilimden büyük heybe): Kişinin rü yada hurç görmesi, ihtiyaçları gidermeye, arzu ve maksadına ermeye delâlet eder. Bazı kere de istemeyerek yolculuğa çıkmaya delâlet eder. Rüyada görülen hurç, işleri bitmeyen bir adam ile de tâbir edilir. Yine hurç rüyası, arkadaşının vekiline veya...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HORLAMAK: Kişinin rüyada horladığını görmesi, düşmanının kendisine erişmesine ve gizli tutulmasını istediği şeyinin meydana çıkmasına delâlet eder. Bazı kere de rüyada horuldamak, korku ve şiddetten emin olmaya ve rahatlığa işarettir.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HİZMETÇİ: Kişinin rüyada hizmetçi görmesi, hayır ve be rekete delâlet eder. Rüyada evinde birtakım hizmetçilerin olduğunu görmek, şan ve şerefe ve makamın yüceliğine delâlet eder. Çünkü hizmetçiler efendilerine Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır. Yüksek memuriyette olan birinin rüyada halka hizmet ettiğini görmesi, "Kavmin efendisi ona hizmet...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HİSAR: Bir kimsenin rüyada hisar görmesi, dinin sağlam ve kuvvetine, iyi ve hayırlı şeylere delâlet eder. Rüyada bir hisara girdiğini görmek, düşman şerrinden emin olmaya ve kuvvete delâlet eder. Rüyada hisardan çıktığını görmek, düşman karşısında hezimete uğramaya işarettir. Cabiru'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada hisar içinde ziyadece...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HİKAYECİ: Kişinin rüyada hikâye söyleyen bir adamı görmesi, hayırlara muttali olmaya, hadiselerin yanlış ve doğrusunu nakletmeye ve vaadinde sıdka delâlet eder. Bazı kere de rüyada hikayeci görmek, gizli şeyleri meydana çıkarmakla vaiz, hatip, Kur'ân okuyucu ve ariflerin eserlerini araştırmaya ve onların mesleklerine uymaya alâmettir. Rüyada...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HIRDAVATÇI: Bir kimsenin rüyada hırdavatçı görmesi, yıkım işlerine, lüzumsuz sözlere, zamanı boşa harcamaya delâlet eder.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HIRİSTİYAN: Bir kimsenin rüyada Hıristiyan görmesi, yardım ve galibiyete delâlet eder. Rüyada ihtiyar Hıristiyanı görmek, şerrinden emin olunan bir düşman ile tâbir olunur. Rüyada kendisinin Hıristiyan olduğunu görmek, bid'at ehli olmaya işarettir. Rüyada üzerinde zünnar olduğunu görmek, erkek bir çocuk ile tâbir edilir. Mahkemesi olan...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HEYKEL: Kişinin rüyada heykel görmesi, evlada, zevceye, menfaate, din ve dünyaca muamelâttan kaçınmağa delâlet eder. Yine heykel görmek, korkudan emin olmaya ve düşmana galip gelmeye alâmettir. Bazı kere de heykel görmek, namaza, ibadet ve taata delâlet eder. Hıristiyanların kiliselerinde ibadet için ittihaz ettikleri heykelleri...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HEYBE: Bir kimsenin rüyada heybe görmesi, iki erkek kardeşe veya karı kocaya, yahut iki çocuğa delâlet eder. Heybe görmek, iki ortak ile de tâbir olunur. Bazı kere rüyada heybe görmek, yolculuğa delâlet eder. Rüyada bir heybe satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek,...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HEVENK: Kişinin rüyada hevenk görmesi, altın, gümüş, inci ve her cinsten birikmiş olan mal ile tâbir olunur.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HENDEK: Bir kimsenin rüyada hendek görmesi, bekçi ve askerden melikin ve şehir halkının korunduğu şeye ve kendisinden düşmanı defettiği mala delâlet eder. Çünkü hendek, düşmanın şehire girmesine engel teşkil eder. Rüyada görülen kale ilme delâlet ederse, hendek onda olan ve onun koruyucusu bulunan âlimlere...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HELVACI: Kişinin rüyada helvacı görmesi, ilme, nikâh memuruna ve rütbeleri yenileyen kimseye ve evlada delâlet eder. Eğer rüyada görülen helvacı, helvasından para almamışsa iyilik ve ihsan sahibi bir kimse ile tâbir olunur. Şayet helvasından para almışsa sözü mala tercih eden kimse demektir. Bazı kere...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HELAL: Günahkâr bir kimsenin rüyada helalinden kazandığını görmesi, günahtan tevbe etmeye, kâfir için Müslüman olmaya delâlet eder.
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HAYVANA PALAN VURMAK: Bir kimsenin rüyada herhangi bir hayvana palan vurduğunu görmesi, güzel eşyaya, sefere, bir yerden diğer bir yere rahat gitmeye delâlet eder. Bu rüya, zengin bir kavimden olan hür bir kadına da işarettir.