Renk seçin:


"olduğunu" ile Etiketlenen Konular

7 Şubat 2017 - 0 yorum
Çobanın biri dere kenarında koyunlarını otlatıyormuş. Tam o anda, yanına bir araba yanaşmış. Son derce şık ve pahalı giyimli bir sürücü aşağıya inmiş ve çobana sormuş: – Eğer kaç tane koyunun olduğunu bilirsem bana onlardan bir tanesini verir misin? Çoban bir adama...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HARBE: Rüyada başka silah olmaksızın elinde sadece harbe olduğunu görmek, bekâr için evlenmeye, evli için evlada ve çok hayıra delâlet eder. Bir kimsenin rüyada harbe ile beraber elinde bir başka silah olduğunu görmesi, ulüvv- i kadre ve yüce mertebelere delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri...
24 Aralık 2016 - 0 yorum
HARAP OLMAK: Rüyada bir mekânın yıkılıp harap olduğunu görmek, o yer halkının dağınık ve perişan olmalarına ve ölmelerine alâmettir. Bir şehrin rüyada harap olmuş görülmesi, o şehrin valisinin ölümüne veya halka zulmetmesine delâlet eder. Kişinin rüyada kendisini yıkılmış ve viran olmuş bir yerde görmesi,...
23 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada attar olduğunu görmesi, halkın medh ü sena edecekleri bir işe gireceğine delâlet eder Attar ile dost olduğunu görmek, güzel ahlâk, cömertlik ve salâh ile nimetlenmeye işarettir. Bazı kere de attar görmek; ilim, hidayet, hikmet ve güzel bir şekilde...
23 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada atlastan bezlere mâlik olduğunu görmesi; dindar, takva sahibi ve hak ehli olduğuna işarettir. Bu rüya bazı kere de şerefli ve güzel bir kadınla evlenmeğe delâlet eder. Rüyada durulmuş bir atlas kumaş satın aldığını görmek, güzel hizmetçilere işarettir. Bekâr bir...
23 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada kendisini avcı olarak görmesi ve bir hayvanı vurması, iş hayatında başarılı olacağına delâlet eder.
21 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defhedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye delâlet eder. Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek* fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan sonra genişliğe, günahlardan sonra da tev-beye delâlet eder. Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup...
21 Aralık 2016 - 0 yorum
HALHAL: Kirmanî demiştir ki: Rüyada ayağında altından halhal olduğunu görmek, korku ve zindan ile tâbir olunur. Ayağında gümüşten halhal olduğunu görmek, yeni dostlar edinmeye işarettir. Bazı kere de halhal görmek, üzüntü, keder ve şiddete delâlet eder.
21 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada peşpeşe birtakım çocukları doğduğunu görmek, üzüntü vekedere ve birçok sıkıntılara delâlet eder. Çünkü çocukları büyütüp meydana getirmek meşakkatli iştir. Rüyada bir yerde buluğ çağına erişmiş bir çocuğa rastladığını görmek, izzet ve şerefe delâlet eder. Küçük çocukları görmek bunun tam zıddı.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada nüzul inip bir yerin veya bir azanın felç olduğunu görmek, günahların mağfiretine işarettir.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada nüfuz sahibi ve hürmete değer bir kimse olduğunuzu görmek, güzel ahlâka, hayır ve kereme delâlet eder. Çünkü hürmet sadece iyi insanlara karşı yapılır.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada nezle illetine mübtelâ olduğunu görmek, yolcu ve misafir için haberin gecikmesine işarettir. Nezle rüyası, hafif bir hastalık ile de tâbir edilir.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada müze görmek, tarihi ve antika eserlere meraka işarettir. Kur'ân-ı Kerim ve Hüsn-ü Hat müzesini görmek veya o müzedeki eserleri görmek, ilme, sürura, münevî rızka ve hayıra delâlet eder. Müzede meşhur hattatlara ait bir Besmele görmek hayır kapılarının açılacağına, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet...
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada büyük meleklerden biriyle mülakat yaptığını görmek, sıkıntı, meşakkat ve zorluktan sonra genişliğe, fakirlikten sonra zenginliğe ve ulvi mertebeye delâlet eder.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Bir kimsenin rüyada kendisini meşhur olmuş görmesi, makam ve mevkiinin yüceliğine, itibarının artacağına delâlet eder.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada kendisinin mecnun haline geldiğini görmek, izzet ve zenginliğe ve dünyanın ona yönelmesine delâlet eder. Delilik rüyası, güzel amel işlemeye de işarettir. Kadının deliliği, o senenin ucuzluk ve bolluk içinde geçeceğine delâlet eder. Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, nifaka, dinde noksanlığa, üzüntü ve kedere delâlet eder.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada elbiseleri içinde bir maraşal görmek, kuvvet ve kudrete, istikbalin parlaklığına ve bahtın açıklığına delâlet eder.