Renk seçin:


"Osmanlı" ile Etiketlenen Konular

19 Kasım 2018 - 0 yorum
İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir: “İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri/menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bid'a-i hasenedir/güzel bir bid'attır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir saygı,...
21 Ocak 2017 - 0 yorum
Osmanlı Devlet anlayışını şekillendiren bir vasiyet Osman Gazi yarım asra yaklaşan beyliği ile altı yüz seneden fazla devam edecek bir devletin temellerini attı. Adını verdiği devleti, Hulefa-i Raşidîn (dört büyük halife) döneminden sonra İslamiyet’e en büyük hizmeti yapmakla nam kazandı. Asya, Avrupa...
22 Aralık 2016 - 0 yorum
PAŞA: Rüyada bir Osmanlı paşası görmek veya onun nez-dinde bulunmak, izzet ve şerefe, kuvvet ve kudrete, dinde sağlamlığa delâlet eder.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
SADRAZAM: Rüyada bir Osmanlı Sadrazamı görmek, kudret ve kuvvete, izzet ve ikbale ve mevkinin yüksekliğine delâlet eder.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
ŞEHZADE: Rüyada bir Osmanlı şehzadesi görmek, izzet ve şerefe, kuvvet ve kudrete ve güzel bir isimle anılmaya delâlet eder.