Renk seçin:


"Rüyada" ile Etiketlenen Konular

1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜVARİ: Rüyada at üzerinde giden bir süvari görmek, izzet, şeref ikbâl ve şöhrete delâlet eder
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜZGEÇ: Rüyada süzgeç görmek, iyi, temiz ve terbiyeli bir hizmetçiye işarettir. Rüyada süzgeç görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Din ve ilmin özü, b) Zümrüt, c) Zenginlik, d) Hakkı söylemek, e) Doğru ve dürüst kimse.
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜT ANNE: Kişinin rüyada süt annesini görmesi, kendi annesini görmesi gibi tabir olunur. İyilik, hayır, bereket ve menfaata delâlet eder.
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜT VE BAL KABI: Bir kimsenin rüyada içine süt veya bal konan kabı görmesi, âlim veya çok zengin bir zâta delâlet eder. Kap tunç ve bakırdan ise, noksanlaşacak ve zarara uğrayacak mala delâlet eder. Rüyada sütü toprak çömlek içinde görmek,...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜT EMMEK: Bir kemsenin rüyada başka bir kadından süt emdiğini görmesi, yetimliğe, ihtiyaca, telef olmaya ve mizacın değişmesine delâlet eder. Bir adamın rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görmesi, zindana düşmeye ve hapse delâlet eder. Veya o kimse hastalığa müptelâ...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜT: Bir kimsenin rüyada süt görmesi, İslâm fıtratına delâlet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen mala da işarettir. Rüyada iki memesinden de süt aktığını görmek, dünyanın rüya sahibine yöneleceğine ve talihinin açıklığına delâlet eder. Rüyada yoğurt olmuş süt görmek, ekşiliği...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜSLENMEK: Rüyada süslenip zinetlendiğini görmek, ayıplardan kurtulmağa, sevinç ve sürura delâlet eder.
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜSEN ÇİÇEĞİ: Rüyada süsen çiçeği görmekte hayır yoktur. Bu çiçek, kötü ve hoşa gitmeyen şeylere delâlet eder. Süsen çiçeği kötü bir çığır açmaya da işarettir. Denilmiştir ki: Bir kimse rüyada süsen çiçeği görse veya onu birisine verse, o kişinin kötü...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜRÜNÜLECEK YAĞ: Bir kimsenin rüyada zambak veya yasemin yağıyla yağlandığını görmesi, güzel isme, halk arasında temiz şöhrete, meşakkatsiz mala ve rızka delâlet eder. Rüyada zeytinyağı ile yağlanmak, zinet ve ferahlık ile tâbir olunur. Ondan başka yağların hepsi, keder ve üzüntüye...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜRÜLMEK: Rüyada bir yerden çıkarıldığını veya sürüldüğünü görmek, hapse delâlet eder. Bu sebeple rüyada sürüldüğünü gören kişi zindana düşer.
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜRME KABI: Bir kimsenin rüyada sürme kabı görmesi, halkın işlerinde din ve mallarını İslaha gayret eden bir kadına delâlet eder. Çünkü göz dinin dayanağıdır. Sürme kabı ise, gözü islâh için konulmuştur. Fakir bir kişinin rüyada sürme çekilen aleti sürme çekmek...
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜRME ÇUBUĞU: Rüyada sürme çubuğunu görmek, bir çocuk veya bir elçi ile tâbir olunur:
1 Ocak 2017 - 0 yorum
SÜRME: Bir kimsenin rüyada sürme görmesi, ibadet ehlinden ve dervişler cemaatinden kaçmasına delâlet eder. Rüyada salih bir kimsenin kendisine sürme verdiğini görmek, hayra, nimete, şeref ve yüksekliğe delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: - Rüyada kadın ve erkeğin sürme çektiğini görmesi,...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SÜRGÜNLÜK: Bir kimsenin rüyada cennetten sürüldüğünü görmesi, fakirliğe delâlet eder. Rüyada bir şehirden diğer bir şehre sürülmekte de hayır yoktur. Bazı kere de sürgünlük, hapse delâlet eder. Bundan dolayı bir şehirden sürüldüğünü gören kimse, hapse düşer. Rüyada alim, fazıl ve...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SÜRÇMEK (Ayak Kayması): Rüyada sürçmek, borçlanmaya delâlet eder. Rüyada ayağının baş parmağının sürçtüğünü ve yere düştüğünü görmek, rüya sahibinin üzerine yığılacak borca alâmettir. Eğer parmaktan kan çıkacak olursa, rüya sahibi haram bir mala nail olur.
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SÜPÜRMEK: Rüyada ibadet etmek veya sevap kazanmak için bir yeri süpürdüğünü görmek, mala, halin güzelliğine, salâh ve sıdka delâlet eder. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada evini süpürdüğünü görmek, malından bir kısmını zayi etmeye alâmettir.Rüyada bir mescid veya camiyi süpürdüğünü...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SÜPÜRGE: Rüyada süpürge görmek, hizmetçi ile tâbir olunur. Süpürge sert ise itaatsiz, yumuşak ise itaatkâr hizmetçidir. Süpürge cariyeye de işarettir. Bir kimsenin rüyada evini süpürge ile süpürdüğünü görmesi, fakirliğe delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada ev süpürmek, o evdeki hastanın ölümüne...
31 Aralık 2016 - 0 yorum
SÜPRÜNTÜ VE ÇÖP: Fakir bir adamın rüyada süprüntü ve çöp görmesi, servet, mal ve eşyalarının çoğalıp artmasına delâlet eder. Bu rüya zenginler için şeref, izzet, yücelik ve insanlar nazarında erişecekleri şöhrete işarettir.