Renk seçin:


"söylemek" ile Etiketlenen Konular

5 Nisan 2017 - 0 yorum
Dağlık bir bölgede bilge çırağıyla yürürken, oğlan ayağını taşa çarpar ve can acısıyla “Ah!” diye bağırır. Dağdan, ‘Ah!’ diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder. Merakla: “Sen kimsin?” diye bağırır ama aldığı tek yanıt; ‘Sen kimsin?’ olur. Çocuk bu...
26 Mart 2017 - 0 yorum
Hz. Ömer radıyallahu anhunun hilafeti zamanında, bir şahıs hanımının çok söylenmesi karşısında, Hz. Ömer radıyallahu anhuya şikâyete karar verip Halife’ nin evine geldi. Kapıya geldiğinde, içerden sert, sinirli konuşan bir kadın sesi duydu. Bunun üzerine kapıyı çalamadı ve tereddüt eder...
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada nükteli sözler duymak veya söylemek, iyi ve sevindirici habere delâlet eder. Nükte, bazı kere de hikmete işarettir.
20 Aralık 2016 - 0 yorum
Kişinin rüyada güzel nağmeler terennüm ettiğini veya başkasından işittiğini görmesi, gönül saf asma, sevinç ve sürura delâlet eder.
19 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada lebbeyk demek, yardıma, zafere, refaha, sürura ve günahların affına delâlet eder. Rüyada hac mevsiminde lebbeyk diyerek telbiye getirdiğini görmek, düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. Bazı kere de lebbeyk demek, emanete riayeti olan, dindar ve yanma bırakılan emanetleri sahiplerine iade eden iyi bir kimseye...
19 Aralık 2016 - 0 yorum
Kişinin rüyada latife ve mizah ile iştigal ettiğini görmesi, hiç de iyi değildir. Çünkü mizah, insanın izzet ve vakarını zedeler. Denilmiştir ki: Rüyada insanlar ile latife ettiğini görmek, halk tarafından ayıplanmaya delâlet eder.
19 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bu mübarek kelimeyi söylediğini ve çok çok tekrarladığını görmek, Allahu Teâlâ'yı büyük tanımaya ve Allah'ın zikrine delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin bu kelimeyi söylemesini icab ettirecek şeyle korkutmaya işarettir. Hani insan bir şeye öfkelenince hemen "Lâ havle velâ...
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada, edebe, ahlâka ve insana aykırı söz söylediğini görmek, ağız hastalığına ve yapılması arzu edilen bir şeyde usanca ve bıkmaya alâmettir. Rüyada ilim ehlinden bir kimsenin fena söz söylediğini görmek, fitne ve karışıklığa ve dinde bozukluğa delâlet eder.
18 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada kelime-i şehadet getirdiğini ve Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğini görmek, sevinç ve sürura, selâmete, hidayete, geniş ve helal rızka, üzüntü ve kederden kutulmaya delâlet eder.
16 Aralık 2016 - 0 yorum
Rüyada bir mescidde veya topluluk içinde kaside okuduğunu, yahut bir başkasının okuduğunu görmek, zikr-i cemile, tevbe ve hayırlı işlere delâlet eder. Çünkü kaside Cenab-ı Hakk'ın medh ü senasıdır.